facebook

Ивайло Петров (2013 г.)

Ивайло Петров (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Институционални и правни аспекти на развитието на службите за сигурност в Република България.“

Научен ръководител: проф. д-р Ненко Дойнов

Департамент: "Национална и международна сигурност"