facebook

Димитър Стоянов (2013 г.)

Димитър Стоянов (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Придобивният способ по чл.78 от Закона за собствеността.“

Научен ръководител: проф. Методи Марков, д.н.

Департамент: "Право"