facebook

Десислава Морозова (2013 г.)

Десислава Морозова (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Социометрична и терапевтична работа на границата между визуалните изкуства и театъра.“

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Тодоров и доц. Зарко Узунов

Департамент: "Театър"