facebook

Десислава Маврова (2013 г.)

Десислава Маврова (2013 г.)

Тема на дисертационния труд: „Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки.“

Научен ръководител: доц. д-р Станислава Георгиева

Департамент: "Икономика"