facebook

Дафинка Сидова (2014 г.)

Дафинка Сидова (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Трансгранично сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на XXI век.“

Научен ръководител: доц. д-р Венелин Георгиев

Департамент: "Национална и международна сигурност"