facebook

Цветозар Вълков (2014 г.)

Цветозар Вълков (2014 г.)

Тема на дисертационния труд: „Устойчивост и волативност на вота в България след 2011 г.“

Научен ръководител: проф. д-р Евгений Дайнов

Департамент: "Политически науки"