facebook

Христо Петков (2015 г.)

Христо Петков (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Въздушно-десантните войски на Вермахта”

Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Стоянов

Департамент: "История"