facebook

Христина Пипова (2015 г.)

Христина Пипова (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: “Експерименталният музикален театър в България (Румен Цонев и неговият проект „Ритъм&Блус“)”

Научен ръководител: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

Департамент: "Музика"