facebook

Алумни събития

a1-news-h1140px-1_678x410_crop_478b24840a
15.12.2021 10:00

X юбилейна изложба Арх&УрБаН‘2020/2021 – „Модерност и устойчивост“ на студенти, дипломанти и алумни

Корпус 2, коридора на пети етаж


Организатори:
департамент „Архитектура“
Център за кариерно развитие


Водещ:
ас. арх. П. Петров


Десето юбилейно издание на изложба на архитектурни проекти на студентите от магистърската програма „Архитектура“ на НБУ е едно от най-важните профилни събития на Програмата.  

Изложбата представя съвременна интерпретация на широка панорама от теми – градско планиране, архитектура на сгради и пространства, реконструкция и адаптация, нови тенденции в технологиите в областта на зелената архитектура, нулеви вредни емисии и т.н.

Изложбата утвърждава архитектурната програма на НБУ в семейството на висшите училища по архитектура в страната, повишава качеството на обучението и творческото развитие на студентите, стимулира публичната изява на студентите.  

Ас. д-р арх. Петър Петров е преподавател в департамент „Архитектура“ на НБУ. Научните му интереси са в сферата на реконструкцията на обществените сгради и пространства. Професионалните му интереси са в проектирането на жилищни и обществени сгради.