facebook

Алумни събития

dsc0006_678x410_crop_478b24840a
18.12.2019 18:00

Франкофонски бал в НБУ

Ресторант Артес, НБУ


Организатори:

Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП) при УППО
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ


Водещ:
д-р Радосвета Кръстанова – Ръководител на ФЦАП


Модератори:
Ванина Нинова, студент втори курс в Бакалавърска програма Международна политика на френски език
Петър Топарев, представител на Университетска агенция на Франкофонията в Централна и Източна Европа – антена София

Участници:
Преподаватели и членове на академичната общност, бивши и настоящи студенти, официални лица, външни участници

Балът на франкофоните се провежда за втори път в НБУ. Той има амбицията да събере на едно познато място – ресторант Артес на НБУ - бивши и настоящи студенти, преподаватели, членове на университетската администрация, както и всички онези, които обичат френския език и франкофонската култура.

Гостите на Бала са поканени да дойдат костюмирани и маскирани, като известни и любими персонажи, свързани с Франция и Франкофонията – това може да бъде известна личност или литературен, филмов, театрален или оперен персонаж. По време на Бала, всеки гост ще представи с няколко думи персонажа, в който се е превъплътил, а задача на пристътващите е да отгатнат кой е той или тя.

Предвидени са специални награди за най-добър костюм и най-добро превъплъщение, като наградените ще бъдат определени чрез тайно гласуване от страна на всички участници.

Събитието се организира от ФЦАП, съвместно с УППО и Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ, с финансовата и логистична подкрепа на Университетска агенция на Франкофонията (AUF).

Франкофонията има дългогодишна традиция в НБУ. Още в края на миналото столетие стартират бакалавърските програми Политически науки на френски език, Романистика (френски език, култура и литература), Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, последвани от магистърските програми Международни отношения и сравнителни политикиМеждународни отношения и публично управление.

Новост в обучението на НБУ са бакалавърските програми Международна политика на френски език и Приложни чужди езици за администрация и управление (с модул на френски език).

В тези програми в продължение на две десетилетия се обучават и възпитават стотици студенти; те бяха важна част от историята на Университета, продължават да бъдат част от неговото многообразие и динамика, а вече са и част от настоящето и бъдещето на страната.

Балът има за цел да изгради трайна връзка между поколенията студенти-франкофони на НБУ и да се създаде традиция на приемственост и взаимопомощ. Надяваме се събитието да се превърне в ежегоден празник, в място за обмен на идеи и добри практики и в още един забележим публичен символ на НБУ.