facebook

Алумни събития

event-alumni-govorqt_678x410_crop_478b24840a
17.05.2024 18:00

Форум „Алумните говорят“

Корпус 1, Аула


Организатори:
департамент „Икономика“
Център за кариерно развитие


Водещи:
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Едуард Маринов
доц. д-р Станислава Георгиева
гл. ас. д-р Елена Спасова
гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Докторант Мина Карпузова


Уччастници:
Алумни на департамент „Икономика“, студенти  и преподаватели.


Тази година се навършват 25 години обучение по финанси; 20 години обучение по маркетинг и международен бизнес и 15 години обучение по счетоводство в Нов български университет! 

В тази връзка, на 17 май 2024 година предвиждаме провеждането на форум "Алумните говорят", където ще бъдат представени възможностите за алумните на департамент "Икономика", както и ще бъде обявено пилотното стартиране на Дневника на алумните по икономика.

Целта ни е да представим Алумните – успелите, които са стартирали своя път от НБУ.

Желаем да покажем заедно техните успехи и потвърдим качественото израстване от студент към лидер и мениджър, в каквито те са се превърнали.