facebook

Алумни събития

20746180-1588662451177728-7613223413305163472-o_678x410_crop_478b24840a nbu-fr-02_678x410_crop_478b24840a
18.10.2017 17:00

Бал на алумните-франкофони на НБУ

Ресторант Artes

Организатори:
Франкофонски център за академични постижения на НБУ
Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси

Водещ:
ас. д-р Радосвета Кръстанова – директор на Франкофонски център на НБУ

Модератори:
Ирена Павлова – Попова, Директор на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси , НБУ;
Мария Тумбева, ФДЕПО Публични лекции;
Михаил Михайлов , Специалист в Център за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ;
Михаел Михалев, Сътрудник във Франкофонски център на НБУ.

Участници:
преподаватели и членове на академичната общност, бивши и настоящи студенти, официални лица, външни участници.

Балът на алумните-франкофони е първото по рода си събитие в Нов български университет. То ще събере на едно познато място – ресторант Артес на НБУ – бивши и настоящи студенти, вече завършили и все още изучаващи специалности на френски език, както и преподавателската франкофонска общност в Университета.
 
В НБУ франкофонията има дългогодишна традиция. Още в края на миналото столетие стартират бакалавърските програми „Политически науки на френски език“, „Романистика (френски език, култура и литература)“, „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“, последвани от магистърските програми „Международни отношения и сравнителни политики“, „Международни отношения и публично управление“. Новост в обучението на НБУ са бакалавърските програми „Международна политика на френски език“ и „Приложни чужди езици за администрация и управление (с модул на френски език)“.

В тези програми в продължение на две десетилетия се обучават и възпитават стотици студенти. Те бяха важна част от историята на Университета, продължават да бъдат част от неговото многообразие и динамизъм, а вече са и част от настоящето и бъдещето на страната.

Балът има за цел да изгради трайна връзка между поколенията студенти-франкофони на НБУ и да се създаде традиция на приемственост и взаимопомощ. Надяваме се събитието да се превърне в ежегоден празник, в място за обмен на идеи и добри практики и в още един забележим публичен символ на Нов български университет.

И тъй като е необходимо всяко събитие да има фокус, нашият Бал ще се състои под надслова „Европейски перспективи пред Българиядинамизъм. 


Фейсбук страница на Франкофонския център