facebook

Алумни събития

hr-alumni-event_678x410_crop_478b24840a
09.12.2022 18:00

Алумни среща на МП „Управление и развитие на човешките ресурси“ и МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Ресторант „Гозба“


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
Център за кариерно развитие


Водещ:
гл. ас. д-р Мария Тумбева

Модератори:
гл. ас. д-р Мария Тумбева и преподаватели от департамент „Администрация и управление“


Участници:
Студенти, алумни и преподаватели на Нов български университет

Срещата на бившите студенти и преподавателите има за цел да се изгради и поддържа „МРЕЖА“ от професионалисти с общи интереси, които могат да си бъдат взаимно полезни. В бъдеще подобни срещи ще допринесат за развитието на алумни общността в НБУ.