Стипендии

 

Стипендии за новоприети студенти

 

Нов български университет присъжда на новоприетите студенти в бакалавърските програми и в магистърските програми  „Архитектура“ и „Право“ следните видове стипендии.  

 

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


  Академичните стипендии за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кандидатства за тях) и се обявяват в края на месец септември.

   

  Условия за кандидатстване

   

  Академични стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Размер: две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 75 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти

  Размер: 50% от две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

   


  За повече информация:


  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213,
  e-mail: student@nbu.bg

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст. Необходимо е да се представи документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група в срок от 12 до 16 август.

   

  Условия за кандидатстване

   

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти

   

  Размер: две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех – над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП – над 75 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 18 до 22 август.

  В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  2. Частични социални стипендии за новоприети студент


  Размер:
  50% от две семестриални такси за учебна година

  Критерии:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 12 до 16 август.

  В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“
 •  

  Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:


  Антропология, Българистика (български език, култура и литература), Египтология (египетски език, култура и литература), Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, антична култура и литература, Философия.

  Списък на класираните новоприети студенти КЪМ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА
  НА ФОНДАЦИЯ „КОНТАКТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ


  ВИПУСК 2018/2019 година

   

  1. Възражения относно класирането ще се приемат в срок от 09.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в стая 211, корпус 1

  2. Стипендиите за есенен  семестър ще се изплащат в периода от 16.10.2018 г. до 29.10.2018 г. на касите на НБУ – 201 и 209 корпус 1

  1. Стипендия се присъжда на следните студенти:

  Студент

  Програма

  1

  F64092 Юлиян Николов Недев

  Антропология

  2

  F91661 Роберта Радкова Колева

  Антропология

  3

  F93100 Мартин Бойков Новаков

  История и археология

  4

  F91060 Андреана Ангелова Донева

  Изкуствознание и артмениджмънт

  5

  F92270 Благослав Велиславов Михайлов

  Философия

  6

  F90546 Пламена Пламенова Димитрова

  Българистика (Български език, култура и литература)

   

   

  1. Стипендия не се присъжда не следните студенти:

  Студент

  Програма

  1

  F91200 Иван Николаев Василев

  Антропология

  2

  F91116 Мария Петрова Павлова

  Египтология (Египетски език, култура и литература)

  3

  F90774 Божил Петров Петрунов

  История и археология

  4

  F53898 Йорданка Маринова Попова

  Изкуствознание и артмениджмънт

   


  Повече можете да прочетете   тук.Срок за кандидатстване: 25 септември - 28 септември 2018 г. в съответните департаменти.

 • Стипендии след първата година на обучение
 •  

  Стипендии след първата година на обучение 

   

  След първата година на обучение в НБУ студентите имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии на НБУ и по Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения".

   

  (Повече информация прочетете тук.)

   

 • Процедура за присъждане на стипендии
 • Процедурата можете да намерите   тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg