facebook

Стипендии

stipendii_1050x399_crop_478b24840a

 

Стипендии за новоприети студенти

 

Нов български университет присъжда на новоприетите студенти в бакалавърските програми и в магистърските програми  „Архитектура“ и „Право“ следните видове стипендии.  

 

 • Академични стипендии на НБУ
 •  

  Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).


  Академичните стипендии за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кандидатства за тях) и се обявяват в края на месец септември.

   

  Условия за кандидатстване

   

  Академични стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

   

  1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

  Размер: две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 75 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

  2. Частични академични стипендии за новоприети студенти

  Размер: 50% от две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

   


  За повече информация:


  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213,
  e-mail: student@nbu.bg

 • Социални стипендии на НБУ
 •  

  Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст. Необходимо е да се представи документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група в срок от 12 до 31 август.

   

  Условия за кандидатстване

   

  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

   

  Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

  1. Пълни социални стипендии за новоприети студенти

   

  Размер: две семестриални такси за академична година

  Критерии:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех – над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП – над 75 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 12 до 31 август.

  В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. октомври.

   

  2. Частични социални стипендии за новоприети студент


  Размер:
  50% от две семестриални такси за учебна година

  Критерии:

  • студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;
  • среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;
  • при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

  Процедура:
  След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 12 до 31 август.

  В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. октомври.

   

  Усвояване:
  Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

   

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg

 • Стипендии след първата година на обучение
 •  

  Стипендии след първата година на обучение 

   

  След първата година на обучение в НБУ студентите имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии на НБУ и по Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения".

   

  (Повече информация прочетете тук.)

   

 • Процедура за присъждане на стипендии
 • Процедурата можете да намерите   тук.

   

  За повече информация:  Студентски център, корпус 1, централно фоайе
  тел.: 02/8110 213
  e-mail: student@nbu.bg