facebook

БиблиотекаМоцарт

Моцарт

260 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт
Изложба от книги и материали в читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
1 - 29 февруари 2016 г.

 Плакат

 За Моцарт

 По-важни произведения на Моцарт