facebook

БиблиотекаБиблиотечен дизайн и архитектура

Библиотечен дизайн и архитектура

Изложба от книги и материали
Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
5 - 31 май 2016 г.

 Плакат

 Резюме

 Национални библиотеки

 Национална библиотека на Франция, Париж, 1368

 Централната библиотека в Улм

 Снимков материал