facebook

БиблиотекаСпасявайки дивата природа, спасяваш живот

Спасявайки дивата природа, спасяваш живот

Изложба от книги и материали
Библиотека, читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
1 юни - 3 юли 2016 г.

 Плакат

 Резюме

 Досега у нас...

 Как ТИ можеш да ограничиш вредните въглеродни емисии?

 Земята. Бедствията зачестяват

 Снимков материал