facebook

БиблиотекаПътят към еврото

Пътят към еврото

Изложба от книги и материали

Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."

1 декември 2016 г. - 4 януари 2017 г.

 Плакат

 Резюме

 Банкноти и монети, използвани в страни членки на Европейския съюз

 Европейска централна банка

 Методи за защита на евробанкноти