facebook

БиблиотекаПриродните науки в изложбите на библиотеката

Природните науки в изложбите на библиотеката

Изложба от книги и плакати

Библиотека, партер

12 - 26 декември 2016 г.

 Плакат

 Резюме

 Плакати, използвани в изложбите на библиотеката от 2009 г. до сега