facebook

БиблиотекаФилософията на Рене Декарт

Философията на Рене Декарт

Изложба от книги и материали
Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
31 март - 4 май 2016 г.

 Плакат

 Резюме

 Снимков материал

 Библиография