facebook

Библиотека270 г. от рождението на Франсиско Гоя

270 г. от рождението на Франсиско Гоя

Изложба от книги и материали, и още нещо...
Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н."
1 - 31 март 2016 г.

 Плакат

 Произведения

 Франсиско Гоя

 Наследството на Гоя

 „Капричос“

 Черните картини, лудост