facebook

Библиотека25 години издания на Нов български университет

25 години издания на Нов български университет

Изложба „25 години издания на Нов български университет“ е подредена в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ на Библиотеката. Посветена е на юбилейната годишнина от основаването на университета. В хронологичен ред от 1992 г. до 2016 г. са представени 648 научни и учебни издания, съхранявани през годините в специална библиотечна колекция „Издания на НБУ“. За участващите издания е създаден библиографски указател.
Изложбата може да бъде разгледана до 23 декември 2016 г.

 Плакат