facebook

Библиотека10 години лична библиотека и читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

10 години лична библиотека и читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

Изложба от книги и материали

6 - 20 март 2017 г.

Библиотека, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

 Плакат

 Резюме

 Презентация

 Снимков материал

Пълен списък на документите от библиотека „Иванка Апостолова“ може да се разгледа в библиотечния каталог.