БиблиотекаИзложби

banner-18-052_1050x399_crop_478b24840a

 

Левски в българската история и литература

 

Изложбата “Левски в българската история и литература” представя книги и списания, в които са публикувани статии, посветени на Апостола. Специално място в нея заемат книгите: „Левски, човекът на делото: Етюд” (1923),„Васил Левски и Димитър Общи“ (1942), „Революционна романтика в българското Възраждане: Г. С. Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски и Христо Ботев“.(1944), „Васил Левски: Биография“(1946), „Васил Левски: Най-хубави страници от писмата му“ (1948), както и едни от най-новите издания на пазара посветени на живота и делото му: „Васил Левски: Факти и фикции“ (2017), „Васил Левски и възкресението на България“ (2017).
По повод изложбата е разработена едноименна библиография, съдържаща документи, които са част от колекциите на Библиотеката на НБУ.

 

19 май - 19 юли 2017 г.

Библиотека, 1 етаж

 Плакат

 Резюме

 Библиография

 

Сигурността в Европа и Черноморския регион

 

Изложбата от книги и статии е по повод провеждането на международна научна конференция „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“ на 19 май 2017 г. в Нов български университет от департамент „Национална и международна сигурност“.

Съставен е библиографски указател на притежаваната от библиотеката литература по темата. Библиографията включва и подбрани електронни книги, статии и видеа от колекция „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“, „Academic Search Complete“, „eBook Academic Collection“ и „MasterFILE Premier“ на EBSCO, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect и Central and Eastern European Online Library“ (CEEOL).

 

18 май - 18 юни 2017 г.

Библиотека, читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“

 Плакат

 Библиография