facebook

Lecturers

prepodavateli_1050x399_crop_478b24840a

 

Academic staff

 

Prof.D.Litt. Stefan Kutsarov        
Prof.D.Litt. Petar Dimitrov        
Prof.D.Litt. Plamen Tsvetkov        
Prof.D.Litt. Tsvetan Georgiev        
Prof.D.Litt. Vladimir Gradev        
Prof.D.Litt. Zhivka Vinarova        
Prof. Gospodin Zhelev, PhD    
Prof. Simo Lazarov, PhD    
Prof. Lyudmil Georgiev, PhD    
Prof. Lidia Denkova, PhD    
Prof. Evgenii Daynov, PhD    
Prof. Plamen Tsvetkov, PhD    
Prof. Kristian Bankov, PhD    
Prof. Ivan Georgiev        
Prof. Nikolay Maystorov        
Prof. Rositsa Dyulgerova - Pravcheva    
Assoc.Prof.D.Litt. Edwin Sougarev        
Assoc.Prof.D.Litt. Plamen Doynov        
Assoc.Prof. Irina Georgieva, PhD    
Assoc.Prof. Antonii Gulubov, PhD    
Assoc.Prof. Iassen Zachariev, PhD    
Assoc.Prof. Eugenia Blagoeva, PhD    
Assoc.Prof. Nikolai Dokev, PhD    
Assoc.Prof. Georgi Iliev, PhD    
Assoc.Prof. Angel Angelov, PhD    
Assoc.Prof. Dimitar Shikalanov, PhD    
Assoc.Prof. Stanislav Ivanov, PhD    
Assoc.Prof. Tsvete Lazova, PhD    
Assoc.Prof. Ruja Marinska, PhD    
Assoc.Prof. Vasil Furnadjiev, PhD    
Assoc.Prof. Tsvetanka Cholova, PhD    
Assoc.Prof. Marin Marinov, PhD    
Assoc.Prof. Elena Paspalanova, PhD    
Assoc.Prof. Emilia Dvoryanova, PhD    
Assoc.Prof. Vesselin Metodiev, PhD    
Assoc.Prof. Maria Nikolova, PhD    
Assoc.Prof. Nataliya Hristova, PhD    
Assoc.Prof. Margarita Shivergeva, PhD    
Assoc.Prof. Borislav Georgiev, PhD    
Assoc.Prof. Irena Bokova, PhD    
Assoc.Prof. Tsvetomira    Kostadinova, PhD    
Assoc.Prof. Milena Shoushoulova- Pavlova, PhD
Assoc.Prof. Vilma Stoyanova, PhD    
Assoc.Prof. Boryana Mintcheva        
Assoc.Prof. Konstantin Valtchev        
Assoc.Prof. Etienne Levy        
Assoc.Prof. Michael CHomakov        
Assoc.Prof. Pravda Kirova        
Assoc.Prof. Banco Bankov        
Assoc.Prof. Georgi Petkov        
Chief Asst.Prof. Iveta Becheva, PhD    
Chief Asst.Prof. Elena Savova, PhD    
Chief Asst.Prof. Iveta Gicheva, PhD    
Chief Asst.Prof. Antoaneta Petrova, PhD    
Chief Asst.Prof. Anna Ianeva,    PhD    
Chief Asst.Prof. Petya Georgieva, PhD    
Chief Asst.Prof. Teresa    Stefanova, PhD    
Chief Asst.Prof. Iordan    Eftimov, PhD    
Chief Asst.Prof. Ioana Minkova, PhD    
Chief Asst.Prof. Maria Neykova, PhD    
Chief Asst.Prof. Ivan Nachev,    PhD    
Chief Asst.Prof. Iveta Gencheva, PhD    
Chief Asst.Prof. Rumiana Stefanova, PhD    
Chief Asst.Prof. Methody Coralov, PhD    

Chief Asst.Prof. Ralitza Stefanova, PhD    
Chief Asst.Prof. Hristo    Gyoshev, PhD    
Chief Asst.Prof. Juliana Galabinov, PhD    
Chief Asst.Prof. Penka Hristova, PhD    
Chief Asst.Prof. Ralitza Mircheva, PhD    
Chief Asst.Prof. Nevena    Dimova,    PhD    
Chief Asst.Prof. Biljana Kourtasheva, PhD    
Chief Asst.Prof. Martin    Ivanov,    PhD
Chief Asst.Prof. Daniela Aleksandrova, PhD

Chief Asst.Prof. Vanya Dobreva - Dragostinova, PhD
Chief Asst.Prof. Lasko Laskov, PhD    
Chief Asst.Prof. Elias Pendzjurov, PhD    
Chief Asst.Prof. Pauline Mihova, PhD    
Chief Asst.Prof. Mariana Raikova, PhD    
Chief Asst.Prof. Boyka Buchvarova        
Chief Asst.Prof. Desislava Zareva        
Chief Asst.Prof. Vladimir Ignatov        
Asst. Prof. Encho Naydenov, PhD    
Asst. Prof. Todor Panaiotov, PhD    
Asst. Prof. Sergei Stefanov, PhD    
Asst. Prof. Christina Savova, PhD    
Asst. Prof. Ilia  Kojuharov, PhD    
Asst. Prof. Lyubomir Stefanov, PhD    
Asst. Prof. Marina Hristova        
Asst. Prof. Theodora Mehocheva        
Asst. Prof. Raya Raicheva        
Asst. Prof. Rosen Velchev        
Asst. Prof. Svetoslav Anev        
Asst. Prof. Maria Ladovinska        
Asst. Prof. Radosveta Krastanova - Kaneva    
Asst. Prof. Maria Ogoyska        
Dr. Pavlina Velitchkova        
Dr. Ermita Schweitzer        
Lecturer Dora    Blagova, PhD    
Lecturer Magdalena Karadzhunkova, PhD    
Lecturer Maria Spasova        
Lecturer Galina    Velitchkova        
Lecturer Magdalena Bojkova        
Lecturer Maria Gargova        
Lecturer Antoaneta Mihaylova        
Lecturer Svetla    Karageorgieva        
Lecturer Iva Mitreva - Ivanova    
Lecturer Rayna Dimitrova        
Lecturer Antonia Ivanova        
Lecturer Svilena Djurkovska        
Lecturer Julian    Yanev        
Lecturer Nataliya Petkova        
Lecturer Ana Lincheva        
Lecturer Milko Milkov        
Lecturer Lyubka    Slavova        
Lecturer Milena    Grigorova        
Lecturer Daniela Dimitrova        
Lecturer Simeon    Simeonov        
Lecturer Angela    Angelova        
Lecturer Albena    Mladenova        
Lecturer Stanimir Bozhilov        
Lecturer Miroslav Stanchev        
Lecturer Theodora Ivancheva        
Lecturer Slava Cherpokova        
Lecturer Nora Kristeva        
Lecturer Ralitza Miteva        
Lecturer Maria Gancheva        
Lecturer Olga Marinova        
Lecturer Neriman Emin

 

Lecturer Galin Georgiev        
Lecturer Hristina Yanisova        
Lecturer Dian Karageorgiev        
Lecturer Blagovesta Troeva        
Lecturer Boyan Nikolov        
Lecturer Radostina Georgieva        
Lecturer Rositsa Vassileva - Sarchelieva    
Lecturer Julia Yakimova        
Lecturer Nadia Koseva        
Lecturer Desislava Ilieva        
Lecturer Kamelia Djurelova        
Lecturer Valentina Slavova        
Lecturer Elena Apostolova - Mutafchiyska    
Lecturer Rositsa Ivanova        
Lecturer Iliana    Todorova - Baycheva    
Lecturer Boryana Kirilova        
Lecturer Desislava Davidova        
Lecturer Gergana Stoilova        
Lecturer Mariana Melnishka        
Lecturer Marta Moscovska        
Lecturer Slavianka Stamova        
Lecturer Rumiana Petkova        
Lecturer Camellia Todorova        
Lecturer Georgi    Rashev        
Lecturer Maya Tomova        
Lecturer Angel Rundaliev        
Lecturer Veselinka Krusheva        
Lecturer Tatiana Pencheva - Georgieva    
Lecturer Aneta Chuchkova        
Lecturer Pravda Nikolova        
Lecturer Elena Stoyanova - Uzunova    
Lecturer Margarita Hadjinikolova        
Lecturer Deshka    Margaritova        
Lecturer Boyko Alamanov        
Lecturer Nina Hadjimihaylova        
Lecturer Angelina Hristanova        
Lecturer Ivan Stoyanov        
Lecturer Zdravka Bancheva        
Lecturer Daniela Contreras        
Lecturer Vladimira Petrova - Tinkova    
Lecturer Maria Boyadjieva        
Lecturer Tsvetilena Kristeva        
Lecturer Violeta Jeleva        
Lecturer Iliana    Galabova - Gikova    
Lecturer Velka Harizanova        
Lecturer Iva Vladimirova        
Lecturer Paul Doherty        
Lecturer Zhaneta Dekova - Sivrieva