Разширен ректорски съвет

РАЗШИРЕН РЕКТОРСКИ СЪВЕТ КЪМ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

 

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 

 

Членовете на Ректорския съвет:

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров

и.д. Заместник-ректор по учебната дейност

 

доц. д-р Георги Арнаудов

Заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност


гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Помощник-ректор по международната дейност

 

доц. д-р Юлиана Гълъбинова

Заместник-ректор по качеството и акредитацията

 

гл. ас. д-р Стоян Боев

и.д. Декан на Факултет за базово образование

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

Декан на Бакалавърски факултет

 

доц. д-р Ясен Захариев

Декан на Магистърски факултет

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

Декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

 

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

д-р Христо Чукурлиев

и.д. Директор на ЦУА

 

Валентин Гьонов

и.д. Директор на КСИЦ

 

Елеонора Александрова

Директор на ЦСА

 

 

Хабилитираните преподаватели в НБУ - членове на Настоятелството:

проф. Антони Славински

Председател на Настоятелството на НБУ и на Председателския съвет, Почетен професор на НБУ

 

доц. д-р Васил Гарнизов

Член на Настоятелството и доцент в НБУ

 

доц. д-р Веселин Методиев

Член на Настоятелството и ръководител на департамент “История

 

проф. Георги Фотев, д.н.

Член на Настоятелството и професор в НБУ

 

проф. д-р Екатерина Михайлова

Член на Настоятелството и професор в НБУ

 

проф. Ивайло Търнев, д.н.

Член на Настоятелството, професор в НБУ и началник на Клиника по нервни болести към Александровска болница

 

проф. д-р Людмил Георгиев

Член на Настоятелството и професор в НБУ

 

проф. Сергей Игнатов, д.н.

Член на Настоятелството, Директор на Институт по египтология към НБУ и професор в НБУ

 

проф. д-р Тома Томов

Член на Настоятелството и професор в НБУ

 

проф. д-р Христо Тодоров

Член на Настоятелството и професор в НБУ