Разширен ректорски съвет

РАЗШИРЕН РЕКТОРСКИ СЪВЕТ КЪМ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

 

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 


Членове:

Членовете на Ректорския съвет:


гл. ас. д-р Владимир Димитров

и.д. Заместник-ректор по учебната дейност


доц. д-р Георги Арнаудов 

Заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност


доц. д-р Юлиана Гълъбинова

Заместник-ректор по качеството и акредитацията


гл .ас. д-р Димитър Трендафилов 

Помощник-ректор по международната дейност


гл. ас. д-р Стоян Боев

и.д. Декан на Факултет за базово образование


доц. д-р Екатерина Тодорова

Декан на Бакалавърски факултет


доц. д-р Ясен Захариев

Декан на Магистърски факултет


доц. д-р Венцислав Джамбазов

Декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение


д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ


д-р Христо Чукурлиев

Член на Настоятелството и Директор на Централна университетска администрация


Елеонора Александрова

Директор на Централна студентска администрация


Валентин Гьонов

Директор на кандидатстудентски и студентски информационен центърХабилитираните преподаватели в НБУ – членове на Настоятелството:


проф. Антони Славински

Председател на Настоятелството на НБУ и Почетен професор на НБУ


доц. д-р Васил Гарнизов

Член на Настоятелството и доцент в НБУ


проф. д-р Веселин Методиев

Член на Настоятелството, ръководител на департамент „История“, Почетен професор на НБУ


проф. Георги Фотев, д.н.

Член на Настоятелството, директор на Център за изучаване на европейските ценности в НБУ, Почетен професор на НБУ

 

проф. д-р Екатерина Михайлова 

Член на Настоятелството, ръководител на департамент „Право“, Почетен професор на НБУ


проф. Ивайло Търнев, д.н.

Член на Настоятелството, професор в НБУ


проф. д-р Людмил Георгиев

Член на Настоятелството, Почетен професор на НБУ


проф. д-р Сергей Игнатов, д.н.

Член на Настоятелството, Директор на Български институт по египтология към НБУ


проф. д-р Тома Томов

Член на Настоятелството, Почетен професор на НБУ


проф. д-р Христо Тодоров

Член на Настоятелството и професор в НБУ