Комисии към Настоятелството (състави)

Комисии към Настоятелството на НБУ, утвърдени от 15.09.2016 г.

 

1. КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

Председател:

проф. Антони Славински

Председател на Настоятелството на НБУ

 

Членове:

Членовете на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

Членовете на Ректорския съвет

Членове ad hoc, в зависимост от темата на заседанието.

Секретар: Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ

 

 

2. КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

 

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 

Членове:

гл.ас. д-р Кирил Аврамов

и.д.Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност на НБУ

 

проф. д-р Марин Маринов

Заместник-ректор по учебната дейност на НБУ

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

Заместник-ректор по качеството и акредитацията на НБУ

 

гл.ас. д-р Владимир Димитров

и.д. Декан на Факултет за базово образование

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

Декан на Бакалавърски факултет на НБУ

 

доц. д-р Ясен Захариев

Декан на Магистърски факултет на НБУ

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

Декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ

 

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар: Росица Стоименова, специалист в отдел „Персонал“

 

 

3. КОМИСИЯ ПО НАРЕДБИТЕ

 

Председател:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 

Членове:

проф. д-р Марин Маринов

Заместник-ректор по учебната дейност на НБУ

 

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар: Румяна Каменова, главен юрисконсулт

 

 

4. КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 

Председател:

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

Заместник-ректор по качеството и акредитацията на НБУ, преподавател „Администрация и управление“, ФБО

 

Членове:

проф. д-р Христо Тодоров

Член на Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

 

гл.ас. д-р Стоян Боев

Преподавател„Информационни и компютърни науки“, МФ

 

гл.ас. д-р Даниела Меса

Ръководител на департамент „Романистика и германистика“, преподавател „Филология“, ФБО

 

гл. ас. д-р Иво Попиванов

Преподавател „Психология“, ФБО

 

гл.ас. д-р Живко Лефтеров

Преподавател „История и археология“, БФ

 

доц. Георги Арнаудов

Преподавател „Музикално изкуство“, БФ

 

доц. д-р Галина Сачанска

Преподавател „Биологически науки“, ФДЕПО

 

гл.ас. д-р Емил Калчев

Преподавател „Икономика“, ФДЕПО

 

доц. Петя Александрова, д.н.

Преподавател“Театрално и филмово изкуство“, БФ

 

Секретар: Дона Астакова, специалист в Център за  качество и оценяване 

 

 

5. КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

Председател:

доц. д-р Васил Гарнизов

Член на Настоятелството на НБУ

 

Членове:

проф. д-р Пламен Бочков

Ректор на НБУ

 

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ

 

Секретар: Росена Томова, специалист в бюро „Проекти“

 

 

6. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

 

Председател:

доц. д-р Веселин Методиев

Член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

 

Членове:

проф. д-р Христо Тодоров

Член на Настоятелството на НБУ, преподавател в БФ

 

доц. д-р Лилия Гурова

Преподавател в МФ

 

Надя Терзиева

Директор на Център за книгата на НБУ

 

д-р Веселина Василева

Директор на Издателски център към Център за книгата на НБУ

 

Секретар: ас. д-р Владимир Маринов, преподавател в БФ