Комисии към Настоятелството (състави)

Комисии към Настоятелството на НБУ, утвърдени от 07.11.2018 г.

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 

Председател:

 

проф. Антони Славински

 

 

 

 

Председател на Настоятелството на НБУ

 

 

Членове:

 

Членовете на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

 

Членовете на Ректорския съвет

 

Членове ad hoc, в зависимост от темата на заседанието

 

 

 

Секретар:

 

Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

 

 

 Ректор на НБУ

Членове:

доц. д-р Георги Арнаудов


гл. ас. д-р Владимир Димитров 


гл. ас. д-р Стоян Боев


доц. д-р Екатерина Тодорова

доц. д-р Ясен Захариев


доц. д-р Венцислав Джамбазовд-р Георги Текев  

 

 

 

 

заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

и.д. заместник-ректор по учебната дейност

и.д. декан на Факултет за базово образование

декан на Бакалавърски факултет

 

 декан на Магистърски факултетдекан на Факултет за дистанционно,  електронно и продължаващо обучение


член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

 

 

 

Секретар:

 

Росица Стоименова, специалист – конкурси за редовни преподаватели

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО НАРЕДБИТЕ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

 

 

 

Ректор на НБУ

 

Членове:

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

 

д-р Георги Текев      

 

 

 

 

декан на Бакалавърски факултет

 

член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

 

Секретар:

 

Румяна Каменова, главен юрисконсулт на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

Председател:

 доц. д-р Георги Арнаудов

 

 

 

 

заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

 

 

 

Зам.-председатели:

 

проф. д-р Христо Тодоров

 

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров 

 

 

 

гл. ас. д-р Марияна Райкова

 

 

 

 

член на  Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

 

и. д. заместник-ректор по учебната дейност

 

 

 

преподавател „Информатика и компютърни науки“, ФБО

 

Членове:

 доц. д-р Илиян Боянов

  

ас. д-р Иво Попиванов

 

доц. д-р Надежда Димова     

 

доц. д-р Галина Сачанска

 

доц. Петя Александрова, д.н.

 

 

 

преподавател „История и археология“, БФ

  

преподавател „Психология“, ФБО

 

преподавател „Икономика“, БФ

 

преподавател „Биологически науки“, ФДЕПО

 

преподавател „Театрално и филмово изкуство“, БФ

 

 

 

Секретар:

 

Дона Астакова, специалист в Център за качество и оценяване

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 

Председател:  

 

доц. д-р Васил Гарнизов

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ

 

Членове:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

д-р Георги Текев      

 

 

 

 

Ректор на НБУ

 

член на  Настоятелството и Изпълнителен директор на НБУ  

 

 

Секретар:

 

Росена Томова, специалист в бюро „Проекти“

 

 

  1. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Веселин Методиев

 

 

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

 

 

Членове:

проф. д-р Христо Тодоров

 

 

 доц. д-р Лилия Гурова

 

Надя Терзиева

 

 

 

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

 

преподавател МФ

 

член на Настоятелството на НБУ и

Директор на Център за книгата на НБУ

 

 

 

 

Секретар:

 

гл. ас. д-р Владимир Маринов, преподавател БФ

 

 

  1. НАУЧЕН КОМИТЕТ В НБУ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Веселин Методиев

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

 

Членове:

 доц. д-р Васил Гарнизов

 

 

 

проф. д-р Христо Тодоров  

 

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

 

 

член на Настоятелството на НБУ,
преподавател в НБУ

 

 

 

 

Научен секретар:

 

гл. ас. д-р Живко Лефтеров, преподавател в НБУ