Комисии към Настоятелството (състави)

Комисии към Настоятелството на НБУ, утвърдени от 30.04.2018 г.

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 

Председател:

 

проф. Антони Славински

 

 

 

 

Председател на Настоятелството на НБУ

 

 

Членове:

 

Членовете на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

 

Членовете на Ректорския съвет

 

Членове ad hoc, в зависимост от темата на заседанието

 

 

 

Секретар:

 

Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

 

 

 Ректор на НБУ

Членове:
доц. д-р Георги Арнаудов


гл. ас. д-р Владимир Димитров 


гл. ас. д-р Стоян Боев


доц. д-р Екатерина Тодорова
доц. д-р Ясен Захариев


доц. д-р Венцислав Джамбазовд-р Георги Текев  

 

 

 


и. д. заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

и. д. заместник-ректор по учебната дейност

и. д. декан на Факултет за базово образование


декан на Бакалавърски факултет

 

декан на Магистърски факултет


декан на Факултет за дистанционно,  електронно и продължаващо обучение


член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

 

 

 

Секретар:

 

Росица Стоименова, специалист – конкурси за редовни преподаватели

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО НАРЕДБИТЕ

 

 

Председател:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

 

 

 

Ректор на НБУ

 

Членове:

 

доц. д-р Екатерина Тодорова

 

д-р Георги Текев      

 

 

 

 

декан на Бакалавърски факултет

 

член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

 

Секретар:

 

Румяна Каменова, главен юрисконсулт на НБУ

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

Председател:

 доц. д-р Георги Арнаудов

 

 

 

 

и. д. заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност

 

 

 

Зам.-председатели:

 

проф. д-р Христо Тодоров

 

 

гл. ас. д-р Владимир Димитров 

 

 

 

гл. ас. д-р Марияна Райкова

 

 

 

 

член на  Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

и. д. заместник-ректор по учебната дейност

 

 

 

преподавател „Информатика и компютърни науки“, ФБО

 

Членове:

 доц. д-р Илиян Боянов

  

гл. ас. д-р Даниела Меса

 

ас. д-р Иво Попиванов

 

доц. д-р Надежда Димова     

 

доц. д-р Галина Сачанска

 

 

доц. Петя Александрова, д.н.

 

 

 

  

преподавател    „История и археология“, БФ

 

преподавател „Филология“, ФБО

 

преподавател „Психология“, ФБО

 

преподавател „Икономика“, БФ

 

преподавател „Биологически науки“, ФДЕПО

 

преподавател „Театрално и филмово изкуство“, БФ

 

 

 

Секретар:

 

Дона Астакова, специалист в Център за качество и оценяване

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

 

Председател:  

 

доц. д-р Васил Гарнизов

 

 

 

член на  Настоятелството на НБУ

 

Членове:

 

проф. д-р Пламен Бочков

 

д-р Георги Текев      

 

 

 

 

Ректор на НБУ

 

член на  Настоятелството и изпълнителен директор на НБУ  

 

 

Секретар:

 

Росена Томова, специалист в бюро „Проекти“

 

 

  1. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

 

 

Председател:

 

доц. д-р Веселин Методиев

 

 

 

 

 

член на  Настоятелството на НБУ, преподавател ФБО

 

 

Членове:

 

проф. д-р Христо Тодоров

 

 

 

доц. д-р Лилия Гурова

 

Надя Терзиева

 

 

 

д-р Веселина Василева

 

 

 

член на  Настоятелството на НБУ, преподавател „Социални и хуманитарни науки“, БФ

 

преподавател МФ

 

член на  Настоятелството на НБУ и

директор на Център за книгата на НБУ

 

директор на Издателския център към

Център за книгата на НБУ

 

 

Секретар:

 

гл. ас. д-р Владимир Маринов, преподавател БФ

 

 

  1. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА В НБУ

 

 

Председател:

 

проф. Христо Тодоров, д. н.

 

 

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател в НБУ

 

Членове:

 

 

проф. д-р Людмил Георгиев

 

 

 

доц. д-р Петя Асенова        

 

 

 

доц. д-р Магдалена Елчинова

 

 

 

Румяна Юрукова

 

 

 

Румяна Каменова

 

 

 

Веселина Къдрева

 

член на Настоятелството на НБУ, преподавател в НБУ

 

 

ръководител на департамент „Информатика“, преподавател в НБУ

 

 

ръководител на департамент „Антропология“, преподавател в НБУ

 

 

член на Настоятелството на НБУ, главен счетоводител на НБУ

 

 

главен юрисконсулт на НБУ

 

 

докторант в НБУ

 

Секретар:

 

Ваня Шикова, секретар на Настоятелството на НБУ