Директорски съвет

ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ КЪМ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ

 

Председател:

д-р Георги Текев

Член на Настоятелството на НБУ и Изпълнителен директор на НБУ

 

Членове:

 

Директори на централни администрации:

д-р Христо Чукурлиев

и.д. Директор на Централна университетска администрация

 

Валентин Гьонов

и.д. Директор на Кандидатстудентски и студентски информационен център

 

Елеонора Александрова

Директор на Централна студентска администрация

 

Директори на факултети:

Салих Боровин

Директор на Факултет за базово образование

 

Сава Керелезов

Директор на Бакалавърски факултет

 

Надежда Димитрова

и.д. Директор на Магистърски факултет

 

Никол Андреева

Директор на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение

 

Директори на отдели в Администрация на Настоятелството:

Надя Терзиева

Член на Настоятелството на НБУ и Директор на Център за книгата

 

Румяна Юрукова

Член на Настоятелството на НБУ и Главен счетоводител

 

Румяна Каменова

Главен юрисконсулт

 

Борислав Георгиев

и.д. Директор на отдел „Персонал“

 

д-р Мариета Цветкова

Директор бюро „Проекти“

 

Александър Захариев

Директор на Стопански отдел

 

Галя Монова

Директор на Център за развитие на материалната база

 

Яни Андреев

Директор на отдел „Информационни технологии“