Централна университетска администрация

nbu-01-home-1920px_1050x399_crop_478b24840a

 


Централната университетска администрация (ЦУА) подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора. Ръководи се от директор и е на пряко подчинение на Ректора. Сред големите проекти на ЦУА са: системата за кариерно консултиране на студентите, системата за консултиране по международни и научноизследователски проекти; поредиците от обучителни семинари за преподаватели и администрация; организирането и провеждането на университетските празници; информационното обслужване на НБУ чрез страницата за популяризиране на университетските събития и отразяване на публикациите за Университета в медиите.

 

 • Директор на Централна университетска администрация
 •  

  Валентин Гьонов

  Валентин Гьонов

  Директорът на Централна университетска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната университетска администрация и процесите по приема на чуждестранните студенти, научноизследователската дейност, качеството и оценяването, кариерното консултиране на студентите, обучителните дейности, организира информационното обслужване на студентите и преподавателите.

   

  Дейността си в Нов български университет започва през 2003 г. като координатор в програма „Исторически науки” към Факултета за базово образование. От 2004 г. е секретар в отдел „Студенти” към Централна университетска администрация. От месец ноември 2005 г. е началник на отдел „Студенти”, а от месец март 2008 г. е директор на Централна университетска администрация.

   

  Придобива образованието си в Нов български университет, има завършена бакалавърска степен по „История“ с професионална квалификация „Архивист“ и магистърска степен по „История на социалните промени“.

   

   

   

   

   

  Контакти:
  Валентин Гьонов
  корпус 1, офис 206
  тел.: 02/ 8110 216, в. 12062
  e-mail: vgionov@nbu.bg

   

 • Кабинет на Ректора и Академичния съвет
 • Секретар на Ректора и Академичния съвет
  Бойка Атанасова
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail: batanasova@nbu.bg 

   

  Секретар по акредитацията
  Милена Франова
  корпус 1, офис 227
  тел.: 02/ 8110 247, в. 12271; 02/ 8110 227, в.12272
  e-mail:mfranova@nbu.bg 

 • Отдел „Информационна дейност“
 • корпус 1, офис 107 и 108

   

  e-mail:
  info@nbu.bg
  events@nbu.bg 


  Връзки с обществеността
  Гл. ас. д-р Евелина Христова
  тел.: 02/ 8110 101, в. 11081
  e-mail: echristova@nbu.bg


  Екип

  Директор

  Валентин Гьонов

  корпус 1, офис 206
  тел.: 02/ 8110 216, в. 12062
  e-mail: vgionov@nbu.bg

   

  Специалист
  Петя Петкова
  тел.: 02/ 8110 147, в. 11071
  e-mail: ppetkova@nbu.bg

   

  Специалист
  Аксения Янева
  тел.: 02/ 8110 127, в. 11073
  e-mail: ayaneva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Организира и координира информационните потоци в Университета.
  • Координира провеждането на университетските събития – изготвя информационните материали - покани, плакати.  Всички събития, организирани от звена на НБУ или на територията на НБУ следват правилата, утвърдени от Ректора в Процедура за организиране на събития и Условия за организиране на събития в Галерия "УниАрт". Заявка за събитие и Заявка за събитие в галерия "УниАрт" до Ректор и до Изпълнителен директор.
  • Координира връзките с външни организации и медии: подбор и организация на информацията за електронни и печатни медии и провеждането на външни прояви на територията на НБУ.
  • Бланка на НБУ български език
  • Бланка на НБУ английски език
 • Център за качество и оценяване
 • Директор
  Симеон Тачев
  корпус 2, офис 107
  тел.: 02/8110 507, в. 21071
  e-mail: stachev@nbu.bg

   

  Специалист
  Донна Астакова
  тел.: 02/8110 527, в. 21073
  e-mail: dastakova@nbu.bg

   

  Специалист
  Катрин Панева
  тел.: 02/8110 527, в. 21072
  e-mail: kpaneva@nbu.bg

   

  Дейности

  • Разработва и развива стандарти и процедури за оценяване и атестиране в НБУ.
  • Отговаря за изготвянето на ТОП и оценяването на кандидат-студентите на НБУ.
  • Подпомага развитието на текущото и финалното оценяване по курсовете в НБУ.
  • Организира курсове и практическо обучение по теми, свързани с подобряване на качеството и методиката на преподаване.
  • Стандартизира преподавателските техники и умения, използвани от преподавателите в НБУ.
  • Осигурява методическа литература по проблемите на преподаването.
 • ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ
 • Директор
  Ирена Попова-Павлова
  корпус 1, офис 101
  тел.: 02/ 8110 131, в. 11012
  e-mail: ipetrova@nbu.bg

   

  Специалист
  Михаил Михайлов
  тел.: 02/ 8110 141, в. 11011
  e-mail: mzmihailov@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага професионалното ориентиране и практическата реализация на студентите чрез информиране, консултиране и методическа дейност.
  • Координира дейности с работодатели и браншови партньори.
  • Организира и провежда международни прояви по въпросите на кариерното развитие.
  • Организира форум за подбор на персонал „Кариери и студенти“.
 • Отдел "Научноизследователска дейност"
 • Специалист
  Ивелина Вутова
  корпус 1, офис 206
  тел.: 02/ 8110 236, в. 12061
  e-mail: ivutova@nbu.bg

   

  Дейности

  • Подпомага административно научната и творческата дейност на департаментите и центровете в НБУ.
  • Оказва подкрепа при търсене на партньори и разработване на проекти за външно финансиране.
  • Следи за организирането на департаментни научни и творчески събития (семинари, конференции, открити лекции, изложби, постановки, дискусии, кръгли маси).
 • ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ
 • Екип

   

  Директор
  доц. д-р Орлин Тодоров
  тел.: 0887 459 427
  e-mail: otodorov@nbu.bg

  Приемно време:
  сряда 15.00 – 17.00 ч.
  корпус 1, зала 120

  д-р Галина Маркова
  тел.: 0882 441 271
  е-мейл: galina.a.markova@gmail.com

  Приемно време:
  Петък 13.00 – 15.00 ч.
  корпус 1, зала 120

  Дейности

  • Провеждане на индивидуални психологични консултации на студенти, преподаватели и служители.
  • Провеждане на индивидуална и групова психотерапия.
  • Провеждане на тематични работилници, прилагащи психотерапевтични техники с цел развитие на междуличностни комуникативни умения.
  • Информиране и пренасочване при по-сериозни проблеми на клиентите към специализирани психотерапевтични и медицински центрове в страната и чужбина.