Централна студентска администрация

Централна студентска администрация организира приема, записването и обслужването на студентите, акредитацията и дипломирането. Оглавява се от директор и работи под ръководството на зам.-ректора по учебната дейност гл. ас. д-р Владимир Димитров.

 

 

 • Директор на Централна студентска администрация
 •  

  Валентин Гьонов

  Елеонора Александрова

   

  Директорът на Централна студентска администрация подпомага дейностите на ректора и заместник-ректорите. Директорът управлява Централната студентска администрация и процесите по приема на студентите, учебния процес, акредитацията и дипломирането, организира информационното обслужване на студентите.

   

   

   

  Контакти:
  корпус 1, централно фоайе, ет. 1
  тел.: 02/ 8110 571, в. 1100
  e-mail: ealexandrova@nbu.bg

   

 • Отдел „Обслужване на кандидат-студенти и студенти“
 • Екип

   

  Десислава Бушева

  тел.: 02/8110212, в. 11404

  email: dbusheva@nbu.bg

   

  Секретар
  Ивайло Христов
  тел.: 02/ 8110 287, в. 11402
  e-mail: ihristov@nbu.bg

   

  Секретар
  Илияна Цекова
  тел.: 02/ 8110 253, в. 11406
  e-mail: itsekova@nbu.bg

   

  Секретар
  тел.: 02/ 8110 288, в. 11405

   

  Секретар
  Яна Павлова
  тел.: 02/ 8110 180, в. 11801
  e-mail: ypavlova@nbu.bg

   

  Секретар
  Евгения Христова
  тел.: 02/ 8110 170, в. 11802
  e-mail: eehristova@nbu.bg

   

  Секретар
  Десислава Ачева
  тел.: 02/ 8110 212, в. 11404 
  e-mail: dacheva@nbu.bg

   

  Секретар
  Зорница Филипова
  тел.: 02/ 8110 213, в. 11403
  e-mail: zfilipova@nbu.bg

   

   

   

  Дейности

  Организира кандидатстудентската кампания и обслужва всички сесии на ТОП.
  Изготвя и оповестява класиранията.
  Обслужва административно студентите: регистриране, издаване на протоколи, академични справки, заверка на студентски книжки и уверения.
  Организира и осъществява цялостно информационно обслужване на обучаеми и външни посетители.

   

  Корпус 1, централно фоайе, ет. 1

 • Отдел „Учебен процес“
 •  

  Ръководител:
  Весела Борисова
  Тел.: 02/ 8110 512, в. 11602
  e-mail: vborisova@nbu.bg

   

  Секретар

  Лили Славчева

  Тел.: 02/ 8110 601, в. 11601
  e-mail: lslavcheva@nbu.bg

   

  Териториални координатори

  Йордан Муцев
  e-mail: jmutzev@nbu.bg

  Соня Спасова
  e-mail: sspasova@nbu.bg

  Жоржета Гешева
  e-mail: jgesheva@nbu.bg

  Александра Стоянова
  e-mail: lslavcheva@nbu.bg

  Филип Ангелов
  e-mail: fangelov@nbu.bg

   

  корпус 1, централно фоайе, ет. 1

  тел.: 02/ 8110 699, в. 1999

   

  корпус 2, офис 100

  тел.: 02/ 8110 181, в. 2101

   

  Дейности

  изготвяне на учебния график и на паспортите на залите;
  контролиране на учебния график;организиране и контролиране на техническото обслужване на учебния процес;
  изготвяне на статистически анализи, свързани с учебния процес.

   

 • Отдел „Дипломиране“
 •  

  Ръководител:
  Изабел Иванова
  тел.: 02/ 8110 211, в. 12114
  e-mail: iivanova@nbu.bg

   

  Екип


  Секретар
  Павлина Николова
  тел.: 02/ 8110 255, в. 12113
  e-mail: pzikova@nbu.bg

   

  Секретар
  Богдана Неновска
  тел.: 02/ 8110 284, в. 12112
  e-mail: bnenovska@nbu.bg

   

  Секретар
  Велияна Клисурска
  тел.: 02/ 8110 251, в. 12111
  e-mail: vklisurska@nbu.bg


  Секретар
  Павлинка Мунева

  e-mail: pmuneva@nbu.bg

   

   

  Дейности

  Изготвяне на свидетелства, удостоверения и дипломи за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“.

   

  Корпус 1, офис 211 • отдел "Международна дейност"
 • корпус 1, централно фоайе, ет. 1  Директор

  Алиса Стойнова

  тел.: 02/ 8110 482, в. 12062
  e-mail: astoynova@nbu.bg

   

  Специалист

  Васил Живков

  тел.: 02/ 8110 222, в. 12061

  email: vzhivkov@nbu.bg

   

  Секретар 

  Луиза Генова
  тел.: 02/ 8110 260, в. 11703
  e-mail: lgenova@nbu.bg  Дейности

   

  • Координира информационните кампании и процеса на набиране на чуждестранни студенти.
  • Записва и издава документи на чуждестранни студенти.
  • Участва в международни борси и работи с представителите по места. Разпространява информация за университета в сайтове на партньори.

   

 • Център за програмна ориентация на студенти
 • Директор:

  д-р Албена Стамболова

  тел.: 02/8110 162, в. 11022

  e-mail: astambolova@nbu.bg

  офис: корпус 1, офис 102

   

   

  Лилия Колова
  Специалист "Индивидуални програми“

  тел.: 02/8110173, в. 11021
  e-mail: lkolova@nbu.bg 
  офис: корпус 1, офис 102