facebook

Инфомати

 

 

 

В Нов български университет има два инфомата, разположени в централното фоайе на корпус 1, етаж 1 и във фоайето на корпус 1, етаж 2. Те позволяват бързо да се използват всички услуги на Интегрираната информационна система на НБУ.