Акредитация

avreditacia_1050x399_crop_478b24840a


Нов български университет е създаден като частно висше училище с Решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г. (обн. ДВ, бр. 80 от 27 септември 1991 г.), на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 53, ал. 5 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Закона за висшето образование. Този акт дава легитимност на Нов български университет.

 

 

Трета институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

През 2012 г. НБУ получава трета поред акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

 

Втора институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

През 2006 г. НБУ получава втора акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния период от шест години.

 

 

Първа институционална акредитация от Национална агенция за оценяване и акредитация

 

На 5 юли 2001 година НБУ получава от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация за максималния шестгодишен период.

Тази акредитация дава право на НБУ да приема студенти и да издава признати от държавата дипломи за висше образование.

 

 

Акредитация от The Open University

 

На 18.10.2004 г. Нов български университет получава акредитация за 5-годишен първоначален период от The Open University във Великобритания. Акредитацията позволява НБУ да предлага обучение по програмите на The Open University. Акредитацията на НБУ от The Open University Validation Services е за нов 5-годишен период, считано от септември 2009 г.

 

Акредитация от ОПТИМА

 

В началото на 2004 г. общообразователните курсове по чужд език на НБУ получиха акредитация от ОПТИМА – Българския клон на международната асоциация за качествени езикови услуги (EAQUALS-ALTE).

 

 

Статут на официален изпитен център на Cambridge University

 

На 13 октомври 2004 г. се подписва споразумение между университета Кеймбридж, Британски съвет България и Нов български университет, с което НБУ получава правото да организира подготвителни курсове за изпитите на Кеймбридж; да провежда изпити за придобиване на международно валидни сертификати на университета Кеймбридж на нива PET, FCE, CAE и CPE; да организира методически семинари за нива PET, FCE, CAE или CPE както за преподаватели по английски език от НБУ, така и за техни колеги от други обучаващи организации.

 

 

Статут на официален обучителен и изпитен център на ӦSD-Prüfungszentrale

 

На 02.12.2004 г. се подписва споразумение, което дава право на НБУ да организира обучение по немски език за всички нива и да провежда изпити за придобиване на Австрийска диплома по немски език. По съдържание и форма Австрийските дипломи по немски език са съгласувани с Препоръчителната рамка на Европейския съвет (Common European Framework 1996), на ALTE (Association of Language Testers in Europe), както и на International Certificate Conference.