Програмни съвети

programni-suveti_1050x399_crop_478b24840a

 

Програмите в НБУ се управляват от програмни съвети.


Всеки програмен съвет има директор и членове. Членовете са програмните консултанти, които работят непосредствено с кандидат-студентите и студентите, както и външни за програмата експерти в областта - академични лица или представители на бизнеса. Програмният съвет обсъжда и предлага промени в програмите, поддържат контакти с представители на бизнеса и институциите с оглед осигуряване на практика и стажове на студентите и съобразяване на програмите с нуждите на обществото и пазара на труда. Програмните консултанти подпомагат студентите в изготвянето на индивидуални програми.


Директорът на програмния съвет и консултантите имат приемно време, в което всеки желаещ може да се срещне с тях и да получи информация и консултация. 

 

 

Програмни съвети по професионални направления

 

 

 • Администрация и управление
 •  

   

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТгл. ас. д-р Елена Благоева

  Приемно време:

  сряда: 13.00 - 14.30 ч.; четвъртък: 13.00 - 14.30 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 211

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Албена Павлова

  Програми: БП Администрация и управление 

  Приемно време:

  сряда: 14.30 - 16.30 ч.; четвъртък: 14.30 - 16.30 ч.; петък: 12.30 - 14.30 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 212

   

  гл. ас. д-р Милена Караджова

  Програми: МП Публичен мениджмънт, МП Управление на културните институции (Артмениджмънт), МП Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

  Приемно време:

  вторник: 09:00 – 11:00 ч.; сряда: 09:00 – 09:30 ч., 13:00 – 14:30 ч.; четвъртък: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 212

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. Георги Бахчеванов, д.н., деп. „Национална и международна сигурност“

   

   

   

   

   

 • Администрация и управление; Туризъм
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТдоц. д-р Ирена Емилова

  Приемно време:

  понеделник: 14:30 – 16:30 ч.; вторник: 12:00 – 14:00 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 620

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ


  Юлиана Хаджичонева, докторант  

  Програми: БП Управление на бизнеса и предприемачество РО, МП Бизнес администрация РО, МП Европейски политики за развитието на транспорта, МП Екологичен мениджмънт
  Приемно време:
  вторник: 16:00-18:00 ч.; сряда: 08:30-10:30 ч.; четвъртък: 08:30-10:30 ч.
  Офис:  корпус 2, офис 603  гл. ас. д-р Виктор Аврамов

  Програми: БП Управление на бизнеса и предприемачество РО, МП Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор, МП Управление и икономика на устойчивото развитие

  Приемно време:

  понеделник.: 13:00 – 18:00 ч.; вторник: 11:00 - 13:00 ч.; четвъртък: 14:00 - 16:00 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 603

   

  гл. ас. д-р Ваня Хаджиева 

  Програми: МП Бизнес администрация РО, МП Европейски политики за развитието на транспорта, МП Екологичен мениджмънт

  Приемно време:

  понеделник: 14:30 – 16:30 ч.; вторник: 16:00 – 18:00 ч.; сряда: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 603

   

  ас. д-р Мария Иванова

  Програми: МП Мениджмънт за организационно съвършенство РО и ДО, МП Управление и развитие на човешките ресурси РО и ДО (на български и на англ. език)

  Приемно време:

  понеделник: 15:30 – 17:30 ч.; вторник: 15:30 – 17:30 ч.; сряда: 15:30 – 17:30 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 207

   

  преп. Славянка Стамова

  Програми: БП Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, МП Управление на луксозното хотелиерство

  Приемно време:

  понеделник: 12:00 – 14:00 ч.; вторник: 10:00 – 14:00 ч; сряда: 12:00 – 14:00 ч.; четвъртък: 10:00 – 14:00 ч.

  Офис:  к. к. Албена, гр. Варна

   

  гл. ас. д-р Милена Караилиева

  Програми: БП Бизнес администрация ДО, БП Туризъм РО, МП Управление на туризма РО

  Приемно време:

  вторник: 16:00 – 18:00 ч.; сряда: 14:30 – 16:30 ч.; четвъртък: 14:30 – 16:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 603;            корпус 2, офис 207     

   

  гл. д -р Теодора Ризова 

  Програми: БП Туризъм РО и ДО, МП Управление на туризма РО и ДО, МП Бизнес администрация ДО, МП Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
  Приемно време:
  сряда: 09:00 – 11:00 ч.; четвъртък: 13:00 – 15:00 ч.; петък: 09:00 – 11:00 ч.
  Офис: корпус 2, офис 207

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Станислава Георгиева, департамент „Икономика“; Жулиета Серафимова, генерален мениджър на Гранд хотел София и директор „Бизнес развитие“ на групата „София хотелс мениджмънт“

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Социология, антропология и науки за културата; Теория на изкуствата
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТдоц. д-р Ирена Бокова

  Приемно време:

  вторник: 11:00 – 13:00 ч.; сряда 11:00 – 13:00 ч.

  Офис:  корпус 2, офис 615


  Секретар-специалист: Мария Кънчева

  Програми: БП Антропология; МП Културен туризъм; МП Културна и социална антропология

  понеделник - петък: 09:30 – 12:30 ч.; 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 615

   

  ПРОГРАМЕН КОНСУЛТАНТ: гл. ас. д-р Владимир Димитров

  Програми: БП Българска културна история и музеи, БП Изкуствознание и артмениджмънт, МП Сравнително изкуствознание, МП Тракия и културата на Древния свят, МП Българската култура между глобализма и националната идентичност; МП Цивилизациите на Евразия

   

  Приемно време:

  понеделник: 14:30 – 16:30 ч.; вторник: 14:30 – 16:30 ч.; четвъртък: 14:30 – 16:30 ч. 

  Офис:  корпус 2, офис 612

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Зарко Ждраков, деп. „История“

   

   

 • Архитектура
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТпроф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

   

  Приемно време:

  сряда: 16.00 - 18.00 ч.; четвъртък: 09.30 - 11.30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 508

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

  д-р Климент Иванов

  Програма: МП Архитектура

  Приемно време

  вторник 14.30 - 16.30 ч.; четвъртък 12.30 - 14.30 ч.; петък 09.30 - 11.30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 508

   

  гл. ас. д-р Весела Попова

  Програма: МП Архитектура

  Приемно време:

  понеделник: 09.30-11.30 ч.; сряда: 12.30-14.30 ч.; четвъртък: 11.00-13.00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 508

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. Зарко Узунов

   

 • Биологически науки/Науки за земята
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Галина Сачанска

  Приемно време:

  вторник: 16:10 – 18:10 ч.; четвъртък: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 606

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  проф. д-р Даниела Пиларска

  Програми: БП Биология – обща и приложна, БП Екология и опазване на околната среда

  Приемно време:

  сряда: 14:40 – 16:40 ч.; четвъртък: 14:40 – 16:40 ч.; петък: 10:00 – 12:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 606

   

  гл. ас. д-р Биляна Костова

  Програми: БП Екология и опазване на околната среда ДО, МП Геотехника и възобновяеми енергийни източници, МП Екологичен мениджмънт, МП Екология и устойчиво развитие, МП Международен алтернативен туризъм РО и ДО

  Приемно време:

  понеделник: 11:00 – 13:00 ч.; вторник: 11:00 – 13:00 ч., сряда: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: С1/22

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Евгения Благоева, деп. „Антропология“

   

 • Здравни грижи/Социални дейности
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТдоц. д-р Екатерина Тодорова

  Приемно време: 

  понеделник: 15:00 – 17:00 ч., сряда: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 213

   

  Секретар-специалист: Милена Здравкова

  Приемно време: 

  понеделник – петък: 09.30 - 12.30; 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 213

   

  Програми: БП Социална работа, БП Логопедия, МП Информационни системи в здравеопазването, МП Регламенти и стандарти в медицината, МП Рехабилитация при езикова и речева патология, МП Социална работа , МП Артистични психосоциални практики и психодрама

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. Живка Винарова, д.н., доц. д-р Маргарита Станкова, гл.ас. д-р Румен Петров (БИОХ)

   

   

 • Изобразително изкуство
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Яна Дворецка

  Приемно време:

  сряда: 11:20 – 13:20 ч., петък: 11:20 – 13:20 ч.

  Офис: корпус 2, офис 509

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Ралица Стефанова

  Програми: БП Интериорен дизайн, МП Дизайн на електронни издания и уеб сайтове, МП Пространствен дизайн

  Приемно време:

  вторник: 13:00 – 15:00 ч., четвъртък: 13:00 – 15:00 ч., петък: 14:00 – 16:60 ч.

  Офис: корпус 2, офис 509

   

  гл. ас. д-р Кристина Савова

  Програми: БП Мода, МП Мода и бизнес стратегии

  Приемно време:

  понеделник:13:30 – 15:30 ч., вторник: 13:30 – 15:30 ч., четвъртък: 13:30 – 15:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 509

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Елена Иванова, деп. „Изящни изкуства“

   

   

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Ралица Мирчева

  Приемно време:

  понеделник: 11:20 – 13:20 ч., сряда: 09:30 – 11:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 511

   

  ПРОГРАМЕН КОНСУЛТАНТ

  гл. ас. д-р Ненко Атанасов

  Програми: БП Пластични изкуства, МП Живопис, МП Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата, МП Илюстриране и графични технологии, МП Плакат и комуникативен дизайн, МП Сценичен дизайн и медии

  Приемно време:

  понеделник: 10:00 – 12:00 ч., вторник: 10:00 – 12:00 ч., сряда: 16:10 – 17:50 ч.

  Офис: корпус 2, офис 511

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р Ирина Генова, департамент „Изкуствознание и история на културата“

   

   

   

 • Икономика
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Емил Калчев

  Приемно време:

  вторник: 13:00 – 15:00 ч., сряда: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 605

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Красимир Костенаров

  Програми: БП Финанси, МП Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

  Приемно време:

  понеделник: 09:00 – 11:00 ч., четвъртък: 16:00 – 18:00 ч., петък: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 604

   

  гл. ас. д-р Ралица Димитрова

  Програми: МП Финанси, МП Международен бизнес

  Приемно време:

  вторник: 16:00 – 18:00 ч., сряда: 16:00 – 18:00 ч., петък: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 604

   

  гл. ас. д-р Нигохос Канарян

  Програми: БП Счетоводство и одит, МП Счетоводство и одитинг

  Приемно време:

  понеделник: 16:00 –  18:00 ч.; вторник: 09:00 – 11:00 ч.; четвъртък: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 604

   

  гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

  Програми: БП Маркетинг, МП Маркетинг и мениджмънт

  Приемно време:

  вторник: 12:00 – 14:00 ч., сряда: 14:00 – 16:00 ч., четвъртък: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 604

   

  гл. ас. д-р Стефания Темелкова

  Програми: БП  Маркетинг ДО, МП Маркетинг и мениджмънт ДО, БП Счетоводство и одит ДО, БП Финанси ДО

  Приемно време

  вторник: 12:30 – 14:30 ч., сряда: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 12:30 – 14:30 ч.

  Офис: корпус 2 , офис 207

   

  гл. ас. д-р Ирена Николова

  Програми: БП  Маркетинг ДО, МП Маркетинг и мениджмънт ДО, БП Счетоводство и одит ДО, БП Финанси ДО

  Приемно време

  понеделник: 14:30–16:30 ч., вторник: 14:30–16:30 ч., сряда: 15:00–17:00 ч.

  Офис: корпус 2 , офис 207

   

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Нинел Кьосева, деп. „Бизнес администрация“,
  ас. д-р Рени Янкова

  Програма: МП Реклама и брандмениджмънт

  Офис: корпус 1, офис 1

   

   

 • Информатика и компютърни науки
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Стоян Боев

  Приемно време:

  понеделник: 13:00 – 15:00 ч., четвъртък: 10:00 - 12:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Десислава Георгиева

  Програма: БП Информатика

  Приемно време:

  понеделник: 11:00 – 12:00 ч., сряда: 14:00 – 17:00 ч., четвъртък: 10:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  гл. ас. д-р Мариана Райкова

  Програма: БП Информационни технологии

  Приемно време

  вторник: 09:30 – 11:30 ч. и 13:00 – 15:00 ч., четвъртък: 14:30 – 16:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  гл. ас. д-р Йоана Минкова

  Програма: БП Мрежови технологии на английски език

  Приемно време:

  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., вторник: 11:30 – 13:30 ч., четвъртък: 12:30 – 14:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  гл. ас. д-р Мария Георгиева

  Програми: БП Мултимедия и компютърна графика, МП Мултимедия и компютърна анимация

  Приемно време:

  вторник: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 16:00 – 18:00 ч., петък: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  гл. ас. д-р Валентина Иванова

  Програми: МП Софтуерни технологии в интернет, МП Управление на проекти по информационни технологии 

  Приемно време

  понеделник: 14:30 – 16:30 ч., вторник: 09:30 – 11:00 ч.; сряда: 10:00 – 12:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 610

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Стела Атанасова, деп. „Музика“

   


   

   

 • История и археология
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Светла Янева

  Приемно време:

  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 206

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  Секретар-специалист: Ирена Димитрова

  Програми: БП История и археология, МП Археологически изследвания

  Приемно време:

  понеделник - петък: 09:30 – 12:30 ч. , 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 219

   

  Секретар-специалист: Марияна Стоянова

  Програми: БП История и археология, МП История, политика и религия

  Приемно време:

  понеделник - петък: 09:30 – 12:30 ч. , 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 206

   

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Илиян Боянов, доц. д-р Тома Томов, деп. „Средиземноморски и Източни изследвания“

 • Комуникационна и компютърна техника
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Васил Къдрев

  Приемно време:

  сряда: 12:30 – 14:30 ч., четвъртък: 17:30 – 19:30 ч.

  Офис: Корпус 2, офис 609

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Тереза Стефанова

  Програма: БП Телекомуникации

  Приемно време:

  понеделник: 16:00 – 18:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч., сряда: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 616

   

  доц. д-р Анушка Станчева

  Програма: МП Телекомуникации

  Приемно време:

  понеделник: 16:00 – 18:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч., сряда: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 609

   

   ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Николай Докев, деп. „Информатика“

 • Музикално и танцово изкуство
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Георги Арнаудов

  Приемно време:

  вторник: 14:30 – 17:30 ч., сряда: 13:00 – 15:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 504А

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

  Програми: БП Музика, МП Композиция и дирижиране, МП Музикален театър и танц, МП Музикално изпълнителско майсторство на бълг. и на англ. език, МП Музикално продуцентство, МП Тонрежисура и компютърна музика

  Приемно време:

  вторник: 13:00 – 15:00 ч., сряда: 09:30 – 11:30 ч., петък: 13:00 – 15:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 504А

   

  преп. д-р Ермила Секулинова-Швайцер

  Програми: БП Музика, МП Композиция и дирижиране, МП Музикален театър и танц, МП Музикално изпълнителско майсторство на бълг. и на англ. език, МП Музикално продуцентство, МП Тонрежисура и компютърна музика

  Приемно време: 

  понеделник: 12:00 – 14:00 ч., вторник: 13:00 – 15:00 ч., петък: 12:30 – 14:30 ч.

  Офис: корпус 1, офис 504А

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. Елисавета Чендова, д.н., д-р Боряна Ламбрева, НМА

 • Национална сигурност
 • ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Николай Радулов

  Приемно време

  вторник: 14:00 – 16:00 ч., сряда: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 203

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  доц. д-р Венелин Георгиев

  Програми: БП Регионална и общинска сигурност, БП Гражданска и корпоративна сигурност

  Приемно време

  сряда: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 16:00 – 18:00 ч., петък: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 203

   

  доц. д-р Тодор Коларов

  Програми: МП Киберсигурност РО и ДО, МП Национална и международна сигурност РО и ДО, МП Противодействие на престъпността и тероризма РО и ДО

  Приемно време

  вторник: 18:00 – 20:00 ч., сряда: 18:00 – 20:00 ч., четвъртък: 14:30 – 16:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 203

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Момчил Баджаков, деп. „Политически науки“

   

 • Обществени комуникации
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Петя Александрова

  Приемно време:

  сряда: 16:00 – 18:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 709

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Стойко Петков

  Програми: БП Журналистика, МП Международни бизнес комуникации (на англ. език)

  Приемно време:

  вторник: 11:00 – 13:00 ч., сряда: 14:30 – 16:30 ч., четвъртък: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 709

   

  гл. ас. д-р Тодор Панайотов

  Програми: МП Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия), МП Управление на връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи

  Приемно време:

  сряда: 12:30 – 14:30 ч., четвъртък: 12:30 – 14:30 ч., петък: 14:30 – 16:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 709

   

  ас. Десислава Данкова, докторант

  Програми: БП Връзки с обществеността

  Приемно време:

  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., вторник: 09:00 – 11:00 ч., сряда: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 709

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Иван Драганов, деп. „Телекомуникации“

   

   

 • Политически науки
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р Евгени Дайнов

  Приемно време

  вторник: 16:10 – 18:00 ч., сряда: 11:20 – 16:10 ч.

  Офис: корпус 2,офис 204

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Евелина Стайкова

  Програми: БП Политически науки, БП Международна политика (на френски език)

  Приемно време

  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., сряда: 14:00 – 16:00 ч., четвъртък: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 601

   

  гл. ас. д-р Георги Проданов

  Програми: МП Дипломация и международни отношения, МП Европейско управление, МП Международни отношения и публично управление (на френски език), МП Политически мениджмънт и публични политики

  Приемно време

  вторник: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 11:00 – 13:00 ч., петък: 10:00 – 12:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 601


  Секретар-специалист: Петър Константинов
  Програми: БП Политиката и обществото (на английски език), МП Стратегическо лидерство (на английски език)
  Приемно време:
  понеделник – петък: 14:00 – 18:00 ч.
  Офис: корпус 2, офис 204


  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р Ненко Дойков, деп. „Национална сигурност“

   

   

 • Право
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Веселина Манева

  Приемно време

  вторник: 10.00 – 11:00 ч., 13:00 – 14:00 ч., четвъртък: 14:30 – 16:30 ч.

  Офис: корпус 1, офис 412

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

  Програма: МП Право

   

  гл. ас. д-р Силвия Цонева

  Приемно време:

  сряда: 08:30 – 11:30 ч., четвъртък: 09:00 – 12:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 412

    

  ас. д-р Деница Топчийска

  Приемно време:

  петък: 13:00 – 16:00 ч., събота: 13:00 – 16:00ч.

  Офис: корпус 1, офис 412

   

  гл. ас. д-р Памела Бучкова

  Приемно време:

  понеделник: 11:00 – 14:00 ч., вторник: 10:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 412

   


  Димитър Стоянов, докторант

  Приемно време:

  понеделник: 13:00 – 16:00 ч., вторник: 10:00 – 13:00 ч.

 • Психология
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Лилия Гурова

  Приемно време:

  вторник: 15:00 – 17:00 ч., четвъртък: 15:00 – 17:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 401

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Методи Коралов

  Програма: БП Психология

  Приемно време

  вторник: 13:00 – 15:00 ч., сряда: 11:00 – 13:00 ч. , четвъртък: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 201

   

  гл. ас. д-р Милена Мутафчиева

  Програми: МП Клинична психология – психоаналитична перспектива, МП Организационна и социална психология, МП Психология на развитието, МП Когнитивна наука (на англ. език)

  Приемно време:

  понеделник: 15:00 – 17:00 ч., вторник: 15:00 – 17:00 ч., четвъртък: 13:30 – 15:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 201

   

  гл. ас. д-р Пенка Христова

  Програми: БП Психология (на англ. език), БП Психология

  Приемно време:

  понеделник: 13:00 – 15:00 ч., сряда: 09:00 – 10:30 ч., петък: 15:00 – 17:30 ч.

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Златка Михова, Български институт за отношения между хората

   

 • Театрално и филмово изкуство
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

  Приемно време:

  сряда: 14:00 – 16:00 ч., петък: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ

   

  гл. ас. д-р Румяна Стефанова

  Програми: БП Кино и телевизия, МП Филмово и телевизионно изкуство

  Приемно време

  понеделник: 13:00 – 15:00 ч., вторник: 11:00 – 13:00 ч., сряда: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  ас. д-р Даниела Кадийска

  Програми: БП Реклама

  вторник: 10:00 – 11:30 ч., сряда: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 13:00 – 15:30 ч.

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  гл. ас. д-р Боян Кутевски

  Програма: МП Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

  Приемно време

  понеделник: 16:00 – 18:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч., петък.: 16:00 –18:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  гл. ас. д-р Илия Кожухаров

  Програми: БП Графичен дизайн, МП Графично и пространствено проектиране

  Приемно време:

  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., вторник: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 16:00 – 18:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  гл. ас. д-р Севина Иванова

  Програми: БП Анимационно кино, МП Анимационна режисура

  Приемно време:

  вторник: 16:00 – 18:00 ч., четвъртък: 15:30 – 17:30 ч., петък.: 13:00 –15:00 ч.  

  Офис: корпус 1, офис 408

   

  ас. д-р Енчо Найденов

  Програми: БП Фотография, МП Фотографско изкуство

  Приемно време

  вторник: 14:00 – 16:00 ч., сряда: 16:20 – 17:20 ч., четвъртък: 10:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 1, стая 408

   

  гл. ас. д-р Петьо Будаков

  Програми: МП Графичен дизайн (ДО)

  Офис: online

   

  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: Стефан Командарев, режисьор

   

 • Театрално и филмово изкуство
 • ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. Виолета Дечева, д.н.

  Приемно време:
  понеделник: 14:00 – 16:00 ч., вторник: 14:00 – 16:00 ч.

  ПРОГРАМЕН КОНСУЛТАНТ:

  гл. ас. д-р Анна Пампулова

  Програми: БП Театър, БП Пластични изкуства, МП Артистични психо-социални практики, МП Театрално изкуство и общество

  Приемно време:

  понеделник: 13:00 – 15:00 ч., вторник: 13:00 – 15:30 ч., сряда: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 513  ЧЛЕН НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Калина Христова, департамент „Изящни изкуства“

 • Философия/Социология, антропология и науки за културата
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Ясен Захариев

  Приемно време:

  вторник: 10.00 – 12.00 ч., четвъртък: 10.00 – 12.00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 110

   

  Секретар-специалист: Евгени Шиков

  Програми: БП Философия, БП Социология, МП Език и публичност. Философски и социологически подходи, МП Социална интеграция и управление на кризи, МП Философия на киното, МП Съвременни културни политики

  Приемно време

  понеделник – петък: 09:30 – 12:30 ч., 13:00 – 17:30 ч.

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

  гл. ас. д-р Христо Гьошев, доц. д-р Димитър Вацов, гл. ас. д-р Теодора Карамелска, проф. Румен Даскалов, д.н., деп. „Антропология“ 

   

 • Филология
 •  

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Мария Стамболиева

  Приемно време:

  вторник.: 11:00 – 13:00 ч., четвъртък: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 309

   

  ПРОГРАМНИ КОНСУЛТАНТИ: 

   

  гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

  Програми: БП Англицистика, МП Американистика и британистика, МП Сравнителни изследвания (на англ. език), МП Лингводидактика, МП Писмен и устен превод

  Приемно време:

  понеделник: 14:30 – 16:30 ч., вторник: 13:00 – 15:00 ч., петък: 09:00 – 11:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 312

   

  доц. д-р Татяна Фед

  Програма: МП Бизнес комуникации РО и ДО

  Приемно време

  вторник: 14:00 – 16:00 ч., сряда: 14:00 – 16:00 ч., петък: 14:00 – 16:00 ч.

  Офис: корпус 2, офис 312

   

  Секретар-специалист Салиха Йълмъзова

  Програми: БП Германистика (Немски език, култура и литература), БП Романистика (Френски език, култура и литература), БП Испанистика (Испански език, култура и литература), БП Италианистика (Италиански език, култура и литература), МП Писмен и устен превод

  Приемно време:

  понеделник - петък: 09:30 – 12:30 ч., 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 2, офис 221

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: 

  гл. ас. Петя Петкова, проф. Антони Тодоров, д.н. (департамент „Политически науки“)

   

   

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: гл. ас. д-р Неделя Китаева

  Приемно време:

  сряда: 11:00 – 13:00 ч., петък: 11:00 – 13:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 406

   

  Секретар–специалист Надежда Куприянова 

  Програми: БП Арабистика (Арабски език, култура и литература), БП Египтология (Египетски език, култура и литература), БП Класически езици, антична култура и литература, БП Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература), МП Древният Египет в Класическата епоха, МП Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток

  Приемно време:

  понеделник - петък: 09:30 – 12:30 ч., 13:00 – 17:30 ч.

  Офис: корпус 1, офис 406

   

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ:

  гл. ас. д-р Екатерина Григорова, . гл. ас. д-р Емил Бузов, . гл. ас. д-р Емил Бузов, . гл. ас. д-р Елена Савова (департамент „Романистика и германистика“)

   

   

  ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: доц. д-р Морис Фадел

  Приемно време:

  вторник: 13:00 – 15:00 ч., четвъртък 13:00 – 15:00 ч.

  Офис: корпус 1, офис 112  ПРОГРАМЕН КОНСУЛТАНТ: гл. ас. д-р Мария Огойска

  Програми: БП Българистика – български език, култура и литература, БП Русистика – руски език, литература и култура, МП Литература, книгоиздаване, медии, МП Творческо писане

  Приемно време
  :

  понеделник: 16:00 – 18:00 ч., сряда: 11:30 – 13:30 ч., петък: 11:30 – 13:30 ч.

  Офис: корпус 1, офис 112

   

   

   

  ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: проф. д-р Иван Касабов, департамент „Социология и философия“, проф. Албена Бакрачева, д.н. департамент „Англицистика“, ас. Георги Цонев, департамент „Нова българистика“