Проект "Студентски практики - фаза 2"

 

Очаквайте скоро проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“!

 

 

 

Уважаеми студенти, работодатели, ментори и академични наставници!

Във връзка с обявеното извънредното положение свързано с коронавируса Ковид 19 на територията на Република България, стартирането на проект „Студентски практики – фаза 2“ в Нов български университет се отлага до нормализиране на ситуацията. 

Благодарим ви за разбирането!

 

Контакти:

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, НБУ
тел.: 02/8110 1318110 141
e-mail: career@nbu.bg
корпус 1, офис 101