facebook

Летен семестър

website-programa_1050x399_crop_478b24840a

 

  

Летният семестър на НБУ предлага различни инициативи, извънаудиторни практики и събития, които в своята цялост са добавена стойност в обучението на студентите. Изявите позволяват работа между студенти от различни програми и участие на външни лица.

Летният семестър е безплатен, a участието в инициативи от него не изисква предварително записване (с изключение на отделни инициативи като майсторските класове и пътуващите семинари).

 

 

 

 • Майсторски класове
 •  

  15 – 26.07.2022 г.
  10:00 ч.

  Корпус 1
  Зали 501, 503
  и 506

  XIII Клавирен майсторски клас
  на  проф. Людмил Ангелов „Големите пианисти-композитори“

  Майсторският клас предоставя възможност млади пианисти от 14-30-годишна възраст да работят с известния пианист Людмил Ангелов върху усъвършенстване на клавирните си способности.
  Повече информация тук.

  Водещ:
  проф. Людмил Ангелов

  24.06 – 07.07.2022 г.
    11:00 ч.

  Корпус 1
  Зали 501, 502 
  и 506

  Майсторски клас „История на джазовата музика“

  Майсторският клас предоставя възможност на поп и джаз певци да усъвършенстват своята техника и интерпретация в областта на джаза.
  Повече информация тук.

  Водещи:
  Вики Алмазиду
  и Грегори Симадопулос

   

  08.09 – 02.10.2022 г.

  Камерна зала „България“
  и Галаконцерт на 02.10.2022 г. в Зала „България“

  Международен майсторски клас
  на Райна Кабаиванска

  В своя майсторски клас Райна Кабаиванска работи върху усъвършенстването на вокалната техника и актьорска интерпретация на участниците в избрани от тях произведения. Най-добрите участници се представят в Галаконцерт с оркестъра на Софийската филхармония. На лауреатите, показали особено високи постижения по време на майсторския клас и Галаконцерта, се присъждат стипендии от фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ за обучение в Италия. Изявени участници в класа ще получат и възможност за участия в спектакли на Софийската опера и балет, концерти на Софийската филхармония и други.
  Повече информация тук

  Водещ:
  Райна Кабаиванска

 • Департамент „Администрация и управление“
 •  

  БП „Управление на туризма“ (РО)

   

  24 – 27.06.2022 г.
  9.40 ч.

  Корпус 2
  зала 301

  „Как да бъдем професионалисти екскурзоводи“

  Школа по ексурзоводство
  и туристическа анимация

  Водещ:
  доц. д-р Теодора Ризова

  7 – 8.07.2022 г.
  11.20 ч.

  Корпус 2
  зала 303

  Студентски проекти за тематични паркове в развлекателната инустрия

  Студентска работилница по проектиране на тематични паркове в развлекателната индустрия.
  Награждаване на първите три най-добри проекти.

  Водещ:
  доц. д-р Теодора Ризова

   

 • Департамент „Археология“
 • БП „История и археология“, Модул „Археология на Евразия“

   

  30.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1
  зала 213

  Археология на ландшафта. Приложение на географски информационни системи в археологията

  Демонстрация. Запознаване на студентите с приложението на географските информационни системи в археологията: регистрация, обработка и анализ на добитата информация по време на теренни археологически проучвания.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Живко Узунов, гл. ас. д-р Боян Думанов

  04.07.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 2
  зала 115

  Фотография в археологията

  Практика. Запознаване и практическо обучение на студентите с принципите на фотографско документиране на археологически находки.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Богдан Атанасов

  05.07.2022 г.
   11:20 ч.

  Корпус 2
  зала 705

  Експериментална археология

  Практика. Запознаване и практическо обучение на студентите с принципите експерименталната археология и провеждането на научни експерименти и тяхното документиране.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Петранка Неделчева

   

   

 • Департамент „Архитектура“
 • 22.06.2022 г.
  10.00 ч.

  Корпус 1
  зала 313

  Обучителен семинар „Дигитално архитектурно проектиране“

  Семинарът има за цел да запознае студентите по архитектура със специфични техники, полезни за дигиталното архитектурно проектиране на различни типове сгради.

  Водещ:
  гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова

 • Департамент „Дизайн“
 •  

  БП „Мода“, БП „Интериорен дизайн“, БП „Уеб дизайн и графична реклама“

   

  22.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1
  зала 308

  Photoshop Brushes - Как да си направим четки за рисуване и как да ги използваме в нашата творческа работа

  Семинар с творческа работилница

  гл. ас. д-р Румен Кожухаров

  23.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1
  зала 308

  Артистичната страна на Adobe Illustrator - Рисунки, илюстрации, четки и техните настройки. Следата от четката като повод за творческа работа.

  Семинар с творческа работилница

  гл. ас. д-р Румен Кожухаров

  24.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1
  зала 308

  По пътят на идеята - от хрумката към реализацията на дизайнерски продукт.

  Семинар с творческа работилница

  гл. ас. д-р Румен Кожухаров

  28.06.2022 г.
  14:40 ч.

  Корпус 2
  зала 303

  Презентационни умения

  Работен семинар за презентационни умения. Многообразието на презентационните умения - структура, дизайн, поведение, дрескод

  гл. ас. д-р Стефания Темелкова; доц. д-р Евелина Христова, доц. д-р Кристина Савова, доц. д-р Калина Христова

  27.06.2022 г.
  09:40 ч.

  Корпус 2
  зала 305

  Междудепартаментен семинар със световноизвестната фирма „Опънати тавани – Барисол“ – Франция

  Представяне продуктите на „Барисол“


  гл. ас. д-р Иво Попов, Йордан Костов (лектор)

 • Департамент „Здравеопазване и социална работа“
 •  

   20.06 – 15.08.2022 г.

  06
  (до Биокафето)

  Провеждане на студентски практики и стажове към БП „Логопедия“ и МП „Езикова и речева патология“ на български и англ. език в Център за терапия и Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности.

  Практики и стажове на живо, организиран според възможностите на пациентите
  и текущо ще се обявява седмица за седмица

  Водещи:
  доц. д-р М. Станкова, доц. д-р Е. Тодорова, доц. д-р П.Михова, логопед Венета Василева

  За контакт: В. Василева: +359878992764

  06 – 07.2022 г.

  Павилион 19
  бул. „Христо Ботев“ 111

  Павилион 19

  Помощник-консултанти и теренна работа (outreach) към Павилион 19: Репортажни разкази: Работа с деца и младежи от района на Женския пазар чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа в ситуация на Covid-19.

   За повече информация:
  Цв. Йосифова,
  +359888952500,

   06 – 07.2022 г.

   гр. София 1142, ул. „Хан Крум“ 38А

  Серия от Уебинари, организирани от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, (предстои публикуване на график)

  Дискусии и онлайн семинари за обсъждане на казуси  с експерти от практиката.

  д-р А. Матеева

  За повече информация:
  д-р Радостина Антонова

  Тел: +359 2 40 32 030

  Моб.: +359 888 77 02 81

   07.2022 г.

  гр. София, жк. Слатина, бул. „Гео Милев“ № 158, Корпус 3, ет.4

  Проект „Весел светофар“ в рамките на лятна занималня ( 1-30 юли), деца в норма и деца от АС 1-4 клас. Проектът предполага обучението на деца от аутистичен спектър в основни правила на движението заедно с техни връстници и родители.  Проектът се реализира с подкрепата на Софийска община – „Социални иновации“

  Възможност за провеждане на практики и стажове на живо, както и осигуряване на практическа среда за реална терапевтична дейност.

  Водещ:
  ас. Цв. Каменски
  +359884675190

  07.2022 г.

  гр. София, жк. Слатина, бул. „Гео Милев“ № 158, Корпус 3, ет.4

  Лятна занималня – смесени групи деца в норма и деца от АС 1-4 клас м. юли в Обединено прогресивно училище 3 – Слатина, с които НБУ има договор за сътрудничество

   

  Възможност за провеждане на практики и стажове на живо, както и осигуряване на практическа среда за реална терапевтична дейност.

  Водещ:
  ас. Цв. Каменски
  +359884675190

   

   

 • Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
 •  

  БП „Приложни чужди езици за администрация и управление – на английски език“

   

   

  22, 24, 28
  и 29.06;
  01, 05, 06
  и 08.07.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 2, зала 402
  Корпус 2, зала 310
  (само за 01.07)

  Френски език – устна комуникация

  Упражнение по практически френски език с цел да се компенсират пропуски от дистанционното обучение

  Водещ:
  гл. ас. д-р Емануела Чичова

  23 или 24.06.2022 г.

   

  Посещение
  на Делегацията
  на Европейската комисия в София

  Посещение

  Водещ:
  гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

   

   

 • Департамент „Изящни изкуства“
 •  

  БП „Изкуствознание и артмениджмънт“, МП „Сравнително изкуствознание“

   

  25.06.2022 г.

   

  Пътуващ семинар „България – кръстопът на култури 2022 г. Епископската базилика в Пловдив: изкуствознание, артмениджмънт, музеология“

  Пътуващ семинар по проект към фондове „Учебни програми“ към ФБО, БФ и МФ

  Водещ:
  гл. ас. д-р Владимир Димитров vdimitrov@nbu.bg

  02.07.2022 г.

   

  Семинар „Въоръжението на траките“ в Националния археологически институт с музей, София

  Семинар в Националния археологически институт с музей по едноименна временна изложба

  Водещ:
  гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари r.gicheva@nbu.bg

  09.07.2022 г.

   

  Семинар „Модерният исторически музей“ в Регионален исторически музей София

  Семинар в Регионален исторически музей София

  Водещ:
  гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари, гл. ас. д-р Владимир Димитров r.gicheva@nbu.bg

   

  БП „Визуални изкуства“

   

   14 – 15.06.2022 г.

  Център
  по изкуства

   Изграждане на осветление за спектакъл

  Уъркшоп, в рамките на който студентите ще бъдат запознати с осветителски методи и осветителни тела. Студентите ще имат възможност да опитат изграждане на светлинна картина.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Христина Дякова

   20.06 – 17.07.2022 г.

  Център
  по изкуства 13

  Практически занятия
  в УПИЗ „Керамика“

  Студентите се занимават с класически, ротационни дигитални техники като продължение на задачите от предишни семестри.

  Водещ:
  преп. Алина Папазова, Даниела Боянова

  25 – 26.06.2022 г.

  Съюз на глухите

  Стенописни трансформации

   

  Водещ:
  преп. Станимир Божилов

     06.07.2022 г.

  Център по изкуства

  Кратка история
  на мецотинтото

  Демонстрация. Презентацията ще включва представяне на техниката мецотинто, кратка история на нейното създаване и разпрастранение, използването ѝ в днешни дни, технологичен процес по награпяването и създаването на изображение с техниката на мецотинтото. 

  Водещ:
  Васил Ангелов

   

   

   

 • Департамент „Икономика“
 • 17 – 20.06.2022 г.

   

  Пътуващ семинар - Приложни аспекти в модата, модния маркетинг и управление на специални събития

  Работен пътуваш семинар с отворени лекции и практична работа по организиране на модни събития

  Водещи:
  доц. д-р Кристина Савова, гл.а с. д-р Стефания Темелкова

  23.06.2022 г.
  16.20 ч.

   Корпус 2
  зала 305
  Zoom

  Междудепартаментен семинар между  Департамент „Природни науки“
  и
  департамент „Икономика“ на тема „Маркетинг
  на здравословните храни“

  В семинара ще участват гост-лектори, които ще представят разлчните гледни точки на маркетинга на здравословни храни.  Доц. д-р Галина Сачанска с тема: „Въздействието на пробиотиците върху здравословното хранене при различни брандове кисели млека.“                                   
  Специални гост-лектори Катерина Ананиева – Мениджър Форевър Ливинг с тема: „Лидерството в мрежовия маркетинг на здравословни храни“     Живко Джамяров, Soul Kitchen, Мениджър и собственик с тема „Предизвикателството пред маркетинга на заведение за здравословно хранене“
  Стефан Делибосов Мениджър „Foods Consulting“ с тема: „Трудностите при създаване на нови продукти и позиционирането им на пазара“

  Водещи:
  доц. д-р Галина Сачанска, доц. д-р Надежда Димова

  22-24.06.2022 г.

   

  Лятно маркетинг училище
  по „Политически маркетинг“

  Маркетинг на практика „Лятно маркетинг училище“ ще се проведе за втора поредна година, по инициатива на гл. ас. д-р Стефания Темелкова и гл. ас. д-р Росица Накова. Целта на инициативата е да даде възможност на студентите от БП „Маркетинг“ и МП „Маркетинг мениджмънт“ да се запознаят с практици в областта на политическия маркетинг, за целта на което ще посетят Европейския парламент. Там те ще имат възможност да се срещнат с експерти в областта  на политическия маркетинг в Европейския съюз, да се запознаят с планерането и реализирането на политически маркетингови кампании в рамките на ЕС.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Росица Накова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова и доц. д-р Едуард Маринов

  22-24.06.2022 г.

   

  Лятно финансово училище по „Управление на публични средства в Европейската общност“

  Целта на инициативата е да се запознаят студенти от бакалавърските програми по „Финанси“ и „Счетоводство и контролинг“ с политики за управление на публичните финанси и политики за разходите на Европейския съюз чрез посещение на Съюза, където студенти и преподаватели от департамент „Икономика“ ще имат възможността да се срещнат с експерти в областта и да обменят опит.

  Водещи:
  доц. д-р Ренета Димитрова
  гл. ас. д-р Ралица Димитрова
  гл. ас. д-р Цветелина Маринова

  28.06.2022 г.
  14:40 ч.

  Корпус 2, зала 303

  Презентационни умения

  Работен семинар за презентационни умения. Многообразието на презентационните умения – структура, дизайн, поведение, дрескод.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова; доц. д-р Евелина Христова, доц. д-р Кристина Савова, доц. д-р Калина Христова

  6 – 13.08.2022 г.

   

  Събитиен маркетинг. Банско джаз фестивал 2022

  Екип от студенти отстуденти от БП „Мракетинг РО и ДО и МП Маркетинг мениджмънт РО и ДО ще имат възможност да участват в рамките на Банско джаз фестивал 2022 като част от екипа, отговарящ за социалните медии и маркетинрането на събитието.
  Студентите ще се занимават на практика с организирането на малки събития под супервизията на преподаватели.
  Ще бъдат проведени работни срещи с кмета и заместник-кметовете на Община Банско, като организатори на фестивала.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Стефания Темелкова

 • Департамент „История“
 •  

  БП „История и археология“

   

   

  25.06.2022 г.
  10.00 ч.

  Изходен пункт: базиликата „Св. София“ пред паметника на Незнайния войн

  Семинар in situ Старините на София: църкви
  и джамии

  Семинар in situ Старините на София: църкви и джамии. Посещение и лекции in situ на базиликата „Св. София“ с крипта; Бююк джамия; църквата „Св. Георги“; църквата „Св. Петка Самарджийска“; Баня башъ джамия.

  Водещ:
  проф. д-р Зарко Ждраков

   

  БП „История и археология“, Модул „Археология на Евразия“

   

  30.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1
  зала 213

  Археология на ландшафта. Приложение на географски информационни системи в археологията

  Демонстрация. Запознаване на студентите с приложението на географските информационни системи в археологията: регистрация, обработка и анализ на добитата информация по време на теренни археологически проучвания.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Живко Узунов, гл. ас. д-р Боян Думанов

  04.07.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 2
  зала 115

  Фотография в археологията

  Практика. Запознаване и практическо обучение на студентите с принципите на фотографско документиране на археологически находки.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Богдан Атанасов

  05.07.2022 г.
   11:20 ч.

  Корпус 2
  зала 705

  Експериментална археология

  Практика. Запознаване и практическо обучение на студентите с принципите експерименталната археология и провеждането на научни експерименти и тяхното документиране.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Петранка Неделчева

   

   

 • Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
 • 17.06.22 г.
  9.40 ч.

  9.40 – 12.50 Аула,
  13.00 – 17.50 РТЦ – Телевизионно студио

  Фотографска работилница

  Семинар

  гл. ас. д-р Енчо Найденов, гл. ас. д-р Ангел Коцев, и гост-лектор

  22.06.22 г.
  9.40 ч.

  9.40 – 12.50 Аула,
  13.00 – 17.50 РТЦ – Телевизионно студио

  Фотографска работилница

  Семинар

  гл. ас. д-р Енчо Найденов, гл. ас. д-р Ангел Коцев, и гост-лектор

  23.06.22 г.
  9.40 ч.

  9.40 – 12.50 Аула,
  13.00 – 17.50 РТЦ – Телевизионно студио

  Фотографска работилница

  Семинар

  гл. ас. д-р Енчо Найденов, гл. ас. д-р Ангел Коцев, и гост-лектор

  26.07.2022 г.
  13.00 ч.

  Лаборатория
  по анимационно кино, РТЦ

  Майсторски клас по класическа рисувана анимация

  Работилница

  гл. ас. д-р Севина Иванова

  26.07.2022 г.
  16.00 ч.

  РТЦ, Киносалон

  Прожекция на студентски анимационни филми от последните 10 години

  Семинар

  ас. Весела Данчева-Богданова

  07 – 11.09.2022 г.
  09.00 ч.

  гр. Варна

  18-и Световен фестивал на анимационния филм, гр. Варна

  Фестивал

  проф. Анри Кулев Андреев и екип преподаватели от Анимационно кино

  12 – 17.09.2022 г.
  09.00 ч.

  с. Варвара, обл. Бургас

  13-а Анимационна работилница Варвара 2022

  Работилница

  проф. Анри Кулев Андреев и екип преподаватели от Анимационно кино

  20.09.2022 г.
  13.00-16.10 ч.

  РТЦ - Тонрежисьорско студио

  Фоли ефекти в киното и телевизионните сериали

  Практически семинар

  Емил Иванов

   

   

 • Департамент „Когнитивна наука и психология“
 •  

  БП „Психология“

   

  18 – 19.07
  2022 г.
  10:00 ч.

  Лаборатории
  по психология

  Отворени врати на лабораториите по психология

  Събитието представлява възможност за свободно посещение на две от лабораториите по психология към департамент „Когнитивна наука и психология“: Лаборатория по експериментална психология и Лаборатория по невронауки. Студентите (и други гости) ще имат възможност да видят как изглежда една модерна лаборатория по психология и с какво оборудване се работи в нея. Ръководителите на лаборатории ще разкажат за някои вече проведени експерименти, а при желание посетителите ще могат да се включат в актуално провеждащи се психологически експерименти.

  Водещи:
  Кирил Костов
  и Иво Попиванов

   

   

 • Департамент „Музика“
 • 22.06 – 01.07.2022 г.
  09:40 ч.

  Корпус 1, Зала 514

  Лятно танцово училище

  Желанието на студентите да танцуват и да откриват нови танцови хоризонти, доведе до създаването на лятно танцово училище. В него те ще могат да изучават танцови образци от различни региони на страната, да научат повече за българския фолклор и традиционна култура.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева

  26.6.2022 г.
  08:00 ч.

  гр. Кюстендил

  Теренна практика на преподаватели и студенти от департаменти „Музика“, „Нова българистика“, „Изящни изкуства“ и Research Center for Computational and Applied Linguistics

  За поредна година преподаватели от различни департаменти организират интердисциплинарна теренна практика, в която да се включат студенти от програми по изкуствата, лингвистични и др. По време на практиката студентите ще имат възможност да се запознаят с традициите на Кюстендилския край, да започнат своите рисунки, които след това да покажат в последваща изложба. Студентите по музика и танц ще могат да съберат материали за традиционния фолклор на региона.

  Водещи:
  гл. ас. д-р Маргарита Кръстева;
  доц. д-р Татяна Фед; доц. д-р Ралица Мирчева;
  доц. д-р Мария Нейкова и гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

  27.06 – 01.07.2022 г.

  РТЦ – звукозаписно студио

  Звукозаписна практика на студенти от БП „Музика“ и МП „Тонрежисура“

  Семинарът е предназначен за студентите от програма „Музика“ – изучаващи музикална теория и солфеж, а в по-широк смисъл – към студенти от други програми на НБУ, които имат желание да се запознаят с основни понятия из областта на музиката.
  Чрез употребата на интегриран подход, се цели по бързото усвояване и систематизиране на знанията получени през  годината. Включени са разнообразни задачи от музикално естество, в контекста на идеята за изграждането на комплексни артисти.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Емил Трайчев

  27.06.2022 г.
  13:00 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Семинар
  „Звук и звуков дизайн“

  Настоящият семинар – в рамките на Летен семестър, е насочен  към студентите от различни програми на НБУ и към кандидатстуденти.
  Семинарът с неговата тематична насоченост: за различните аспекти на взаимовръзка музика - технология, смисловият обхват и значение на понятията „звук“, „звукоизвличане”, „звуков дизайн“ – в исторически и съвременен аспект, музиката в контекста  пространство и време, акустичното и електронното музициране, корелацията звук и визия, идеята за синтез на изкуствата – се явява като едно поле за разговор и комуникация между студенти от различни програми и специалности, което от друга страна би спомогнало за осъществяването на бъдещи съвместни проекти с интердисциплинарна  насоченост.

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

  27.06.2022 г.
  14:30 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Семинар и практикум „Музикална теория
  и музикална практика“

   

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

  30.06.2022 г.
  13:00 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Практикум  „Саунд дизайн и компютърна музикална продукция“

  Целта на практикума, който ще се провежда  в   условията на (специализираната база) на Учебно-практически и изсбедователски център по компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“ на НБУ, е да създаде творческа атмосфера, да провокира въображението и мисленето на студентите работещи в областта на електронното звукоизвличане, да създаде условия за работа в екип, а едновременно  с  това да предостави допълнителна възможност за усъвършенствуване на знанията и уменията по отношение на саунд дизайн и компютърната музикална продукция, получени  през  Есенния и Пролетния семестър на обучение. 

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

  30.06.2022 г.
  15:00 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Семинар и практикум „Музикална теория
  и музикална практика“
  (II част)

   

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

  01.07.2022 г.
  13:00 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Семинар „Методи
  и средства за създаване на  електронна
  и компютърна музика“

  Семинарът фокусира вниманието върху  аспектите  на  електронното  звукоизвличане, интерпретацията на електронния звук в различните жанрове на електронната  и  компютърната музика, компютърния аранжимент и оркестрацията, различните подходи при създаване на електронна и компютърна музика – в исторически и съвременен контекст.
  Студентите работещи в областта на електронното звукоизвличане ще споделят своята гледна точка по поставените проблеми, ще представят свои проекти реализирани в рамките на академичната година в УПИЦ  Център по компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“.
  Семинарът  е  една  допълнителна  възможност за  разширяване теоретичните познания на студентите.

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

  01.07.2022 г.
  14:30 ч.

  Учебно-практически и изследователски център за  компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“

  Семинар и практикум „Музикална теория
  и музикална практика“ (III част)

   

  Водещ:
  доц. д-р Росица Бечева

   

   

   

   

 • Департамент „Национална и международна сигурност“
 • 27.06.2022 г.
  16:20 ч.

  Корпус 2, зала 303

  Workshop „Как се предава чужд текст? Как се оформя библиографска справка?“

  Творческа работилница за правилата за коректно цитиране и оформяне на библиографска справка съгласно стандарт ISO 690:2021

  ас. д-р Гергана Йорданова

  28.06.2022 г. 18:00 ч.

  Корпус 2, зала 303

  Остров „Св. Анастасия“ – Остров на надеждата

  Представяне на резултати от Трети пътуващ семинар по криминология

  гл. ас. д-р Дафинка Сидова, ас. д-р Гергана Йорданова

  30.06.2022 г.
  11:20 ч.

  Корпус 1, зала 214

  Workshop „Как се пише научен текст? Как се създава научно изследване?“

  Творческа работилница за създаване и оформяне на научно изследване и научно-изследователски текст

  ас. д-р Гергана Йорданова

  01.07.2022 г.
  13:00 ч.

  Корпус 1, зала 214

  Workshop „Въведение в Ислямските финанси. Връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма“

  Творческа работилница по основни принципи и алгоритми от теорията на Ислямските финанси. Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм посредством операции с Ислямски финанси

  ас. д-р Гергана Йорданова

   

   

 • Департамент „Политически науки“
 • 22.06 – 02.07.2022 г.

  База БЧК, с. Лозен

  Делиберация „Бъдещето на професията политолог“

  Делиберацията е един от перспективните подходи на вземане на групови решения, свързани с разрешаване на общи проблеми пред сравнително еднородни групи. В делиберативния форум ще участват студентите от 1и 2 курс и преподавателите от Департамента. Дискутирането на бъдещето на професията политолог, както и всички възможности, които дава обучението по политически науки в НБУ, ще даде възможност да се възстанови връзката преподавател студент, силно пострадала от онлайн провеждането на лекциите. На второ място, чрез представянето на различни гледни точки ще бъде обсъдена и изяснена ролята на специалистите по политически науки, също силно променена в последните години в следствие на политическите и управленски протуберанси. Събитието ще е с продължителност 10 учебни часа (ден и половина) една нощувка, което включва и осигуряване на закуска/обяд/вечеря за участниците. Точната дата зависи от графика на базата и ще бъде фисирана, ако предложението бъде одобрено.

  Водещ:
  гл. ас. д-р Георги Проданов

 • Департамент „Право“
 • 25.06.2022 г.
  11:00 ч.

  Корпус 1, зала 214

  Учене и работа – моите трудови права

  Семинар – дискусия на тема трудовите права на студентите, който работят по трудово правоотношение по време на обучението си (без значение от специалностите, в които се обучават).

  доц. д-р Ивайло Стайков и д-р Мария Чочова

 • департамент „Природни науки“

 • БП „Биология – обща и приложна“, БП „Клетъчна биология и вирусология“

   

  22 – 24.06.2022

  09:40 ч.
  и
  14:40 ч.

  Лаборатория по химия С1/17

  Практически семинар
  по химия

  На събитието студентите ще се запознаят със свойствата на химичните елементи и техните съединения на основата на периодичния закон, както и с основните класове органични съединения, тяхната ролята и значимост в живата природа. Ще се запознаят и с характерните реакции за доказване на различни  биоорганични съединения – аминокиселини, полипептиди, нуклеинови киселини и въглехидрати

  Водещ:
  гл. ас. д-р. Кирил Кирилов

  27.06.22
  09.00 ч.

  Лаборатория УПИЗ
  по биология
  С1/04

  Семинар „Доказване на  патогенни микроорганизми“

   

  Водещ:
  ас. Даяна Борисова

  23.06.2022 г.
  13:00 ч.

  Лаборатория СУЗ
  по Вирусология
  С1/22

  Практически семинар „Класически
  и съвременни методи за диагностика
  на вирусни инфекции“

  Тук студентите ще бъдат запознати с класическите, серологични (ELISA) и съвременни молекулярни методи (PCR, Real time PCR, секвениране) за идентифициране на вирусни инфекции, като представения теоретичен и практичен материал ще надгражда тренинговите курсове по програма. Ще бъдат демонстрирани и някои практически вирусологични техники, доколкото позволяват лабораторните условия.

  Водещ:
  доц. д-р Николай Петров

   

  БП „Екология и опазване на околната среда“ (РО и ДО), МП „Екологични експертизи и контрол“
  (РО и ДО)

   

  22.06.2022 г.
  11:00 ч.

  Лаборатория
  по Геология
  С1/07

  Изследване
  на археологически материали чрез термични методи

  Семинарно занятие
  Представяне на възможностите на термичните методи за анализиране на археологически материали. Ще бъдат демонстрирани реални измервания с TG-DSC анализатор SETLINE STA, закупен по проект с  договор № КП-06-Н39/9, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

  Водещ:
  доц. д-р Биляна Костова

  22.06.2022 г.
  13.00 ч.

  Лаборатория
  по зоология
  и ботаника
  С1/17, 1 к.

  Студентска мобилност п
  о програма Еразъм+
  в Университет за устойчиво развитие, Еберсвалде, Германия – личен опит
  и впечатления

            Семинарно занятие              

  Илияна Семерджиева е студент от МП „Екологични експертизи и контрол“ ще сподели своя опит и впечатления от проведената от нея студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в Университет за устойчиво развитие, Еберсвалде, Германия.

  Водещ:
  проф. д-р Даниела Пиларска,
  доц. д-р Биляна Костова,
  доц. д-р Ралица Берберова

  25.06.2022 г.
  13.00 ч.

  Корпус 1
  зала 305

  Практически семинар „Изследване на свлачищни процеси с  георадар

  В рамките на семинара ще бъдат представени възможностите за изследване на свлачищни процеси с георадар чрез резултати от конкретен обект в с. Бистрица. Студентите ще бъдат запознати с този геофизичен метод и ще имат възможност да видят апарата в Лабораторята по природни бедствия и рискове.

  Водещ:
  доц. д-р Ралица Берберова

   

   

 • Департамент „Театър“
 • 20.05. – 03.07.2022 г.

   гр. Пловдив

  Участие в международен оперен фестивал „Опера опън“ в спектакъла „Орфей и Евридика“

  Участие на пет студенти от департамент Театър на международен оперен фестивал „Опера опън“, гр. Пловдив в спектакъл „Орфей и Евридика“, с реж. Стефано Пода
  Проектът е финансиран от Държавна опера – Пловдив, ЦФСР и Студентски съвет на НБУ

  Водещи:
  доц. д-р Анна Пампулова
  и екип на Държавна опера Пловдив

   

  23.06 – 25.06.2022 г.

  гр. Хасково

  Участие на дипломен спектакъл „Жените срещу Дон Жуан“ в Национален театрален форум

  Дипломанти от БП „Театър“ ще представят дипломния си спектакъл „Жените срещу Дон Жуан“, с реж. Десислава Шпатова, в национален фестивал, в гр. Хасково. Фестивалът ще срещне всички дипломанти от висшите училища по изкуства в страната.

  Водещи:
  доц. д-р Ася Иванова. доц. Снежина Петрова, Екип УТ на НБУ и на департамент
  „Театър“

   

  юни 2022 г.

  УТ на НБУ

  Премиера на спектакъл „Къше“

  Авторски спектакъл „Къше“ – проект на дипломант Ралица Нейкова, спечелил финансиране от НФК

  Водещи:
  доц. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова, Екип УТ на НБУ и на департамент
  „Театър“

   

  юни – юли 2022 г.

  УТ на НБУ

  Премиера на спектакъл „Престъпления на сърцето“

  Театралният спектакъл е дипломен за студенти от 8 семестър, випуск 2018

  Режисьор: гл.ас.д-р Антоанета Петрова
  Постановка: Христо Симеонов, Алумни НБУ

   

  04.07 – 07.07.2022 г.

  Корпус 1
  зала 508

  Танцов проект Brutal honesty

  За проект „Brutal Honesty“:
  Brutal Honesty започна като импровизационна практика на постоянно движение и говорене с цел не цензуриране. 
  Като отговор на един от най-големите проблеми в съвременното общество, а именно – какво е истината, Зорница Стоянова решава да погледне навътре и да изследва какво е личната истина. Възможно ли е да сме честни със себе си и с другите?
  Практиката представлява движение и говор, които се зараждат от усещането на всичките ни осезания. Използвайки соматиката за своя база, Brutal Honesty отправя въпроси към собственото аз, към това как възприемаме света около нас и най-вече доколко нашата идентичност е пърформативна и създадена да влиза в социално-политическите рамки определени от нашето съвремие. 
  В тази практика често се сблъскваме с архетипните образи, който са неразделна част от всеки от нас. 
  Brutal Honesty също работи в ритуала на изповедта, баналното и абсурдното.  Този работилница в НБУ ще бъде последното изследване на темата преди Стоянова да започне да работи над представление със същото име.

  Водещи:
  доц. д-р Анна Пампулова и
  Зорница Стоянова – гост-лектор и хореограф

   

  юли – октомври
  2022 г.

  УТ на НБУ

  Дипломен спектакъл „Самообвинение“ на студент: Живко Гущеров, MП „Театрално изкуство и общество“

  Театратрално представление по текстове на Петер Хандке.
  Представлението ще обедини студенти от различни курсове и специалности в НБУ.
  Спектакълът има за цел да бъде дипломна работа за всички участващи студенти и да доведе нови публики в Университетски театър. Представлението има амбицията да гостува на театрални сцени и фестивали в други градове, чрез което да
  съсредоточи още внимание върху университетски театър, както и актьорските и режисьорски програми в НБУ.

  Водещи:
  проф. д-р Възкресия Вихърова, ментор на МП „Театрално изкуство и общество“

  18.07 – 22.07.22 г.

   

  Лятно турне на спектакъл „Тошко Африкански“

  Лятно турне на спектакъл „Тошко Африкански“ в направление: Камен бряг – Балчик – Шабла                  
  Организатори: департамент „Театър“, Университетски театър
  Постановка и режисура на спектакъла: Ася Иванова
  Драматургична композиция: Ася Иванова и Александър Гочев
  Хореография: Яница Шопова
  Музика: Надежда Митева
  Асистент режисьор: Александър Гочев
  Сценография и костюми: Христина Дякова         
  С участието на студентите от БП „Театър“ НБУ

  Водещ:
  доц. д-р Ася Иванова

  23.09 – 27.09.22 г.

  гр. Стара Загора

  Кандидатура  на 2 спектакъла на УТ в Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“

  Университетски театър и департамент „Театър“ НБУ ще кандидатстват с два спектакъла на Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“, гр. Стара Загора. Спектаклите са „Стравински и Шанел“ – с реж. гл. ас. д-р Татяна Соколова и „Жените срещу Дон Жуан“ с реж. Деси Шпатова. Двата спектакъла са дипломни за студентите от 4.година в БП „Театър“, модул „Актьорско майсторство“ и модул „Танцов театър“

  Водещ:
  доц. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова, гл. ас. д-р Татяна Соколова, Екип УТ на НБУ и на департамент „Театър“

   

   

 • Департамент „Телекомуникации“
 • 20 – 21.07.2022 г.
  09:40 ч.

  Корпус 2, зала 617

  Измерване на параметри на сигнали

  Лятна школа

  проф. д-р Пламен Цветков

   

   

 • Департамент „Чужди езици и култури“
 • 22 – 23.06. 2022 г.
  10.00 ч.

  Корпус 2
  зали 403, 404, 405, 406 и 407

  Езикова работилница

  Уъркшопът ще разгледа различни лексикални и граматични теми с цел развиване и усъвършенстване на знанията и уменията на студентите по английски, немски, френски, испански и италиански език. Използване на различни методи – „спирки“, колаборативна работа, езикови игри и викторини и др.

  Водещи:
  ас. Анелия Ламбова и координатори по езици

  23.6.2022 г.
  14.30 ч.

  София

  Туристическа обиколка
  на София с беседа
  на чужд език

  С помощта на презентации и допълнителни материали студентите се запознават със забележителностите на София и възможностите за тяхното представяне на чужд език (английски, немски, испански, руски). Провежда се пешеходна обиколка на София с беседа на избрания от студентите чужд език. Организацията на занятията ще бъде специфична за всеки от чуждите езици.

  Водещ:
  доц. д-р Теодора Ризова