facebook

Календар 2020 / 2021

calendar_1050x399_crop_478b24840a

 

Календар 2020 / 2021

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 10.06.2020 - 25.09.2020 г.
Записване с % увеличение

26.09.2020 - 11.10.2020: +5 %

12.10.2020 - 01.11.2020: +10 %

02.11.2020 - 29.11.2020: +15 %

30.11.2020 - 27.12.2020: +20 %

28.12.2020 - 17.01.2021: +25 %

18.01.2021 - 14.02.2021: +30 %

от 15.02.2021: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.10.2020 - 28.01.2021
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.10.2020 - 29.11.2020
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2020 г. (неделя) на 27.01.2021 г. (сряда)

02.11.2020 г. (понеделник) на 25.01.2021 г. (понеделник)

08.12.2020 г. (вторник) на 26.01.2021 г. (вторник)

Подготовка за оценяване след семестър

29.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 01.02.2021 г. - 21.02.2021 г.
дистанционно обучение 05.12.2020 г. - 24.01.2021 г.
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2020 г. - 03.01.2021 г.
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
дистанционно обучение 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.
Записване

Записване за семестъра

Удължен срок за записване (мерки за преодоляването на кризата с Ковид-19)

04.01.2021 г. - 19.02.2021 г.
Записване с % увеличение

20.02.2021 - 07.03.2021: +5 %

08.03.2021 - 28.03.2021: +10 %

29.03.2021 - 25.04.2021: +15 %

26.04.2021 - 23.05.2021: +20 %

24.05.2021 - 13.06.2021: +25 %

14.06.2021 - 11.07.2021: +30 %

от 12.07.2022: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.03.2021 г. - 22.06.2021 г.
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.03.2021 г. - 24.04.2021 г.

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

03.03.2021 г. (сряда) на 16.06.2021 г. (сряда)

05.05.2021 г. (сряда) на 22.06.2021 г. (вторник)

06.05.2021 г. (четвъртък) на 17.06.2021 г. (четвъртък)

24.05.2021 г. (понеделник) на 21.06.2021 г. (понеделник)

Оценяване след семестъра - сесия
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 23.06.2021 г. - 12.07.2021 г.
дистанционно обучение 08.05.2021 г. - 20.06.2021 г.
Ваканции
Великденска ваканция 30.04.2021 г. - 06.05.2021 г.
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 15.07.2021 г. - 18.07.2021 г.
дистанционно обучение  
 
Летен семестър 15.06.2021 г. - 15.08.2021 г.
Септемврийска изпитна сесия 15 - 24.09.2021 г.
Надграждащо и продължаващо обучение, летни школи и майсторски класове
Редовно обучение (интензивни програми и курсове), надграждащо и продължаващо обучение (майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)  19 юли - 26 септември 2021 г.