Календар

Календар 2017 / 2018

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване 12.06.2017 - 10.09.2017
Записване с % увеличение

11.09.2017 - 08.10.2017: +5 %

09.10.2017 - 05.11.2017: +10 %

06.11.2017 - 03.12.2017: +15 %

04.12.2017 - 31.12.2017: +20 %

01.01.2018 - 21.01.2018: +25 %

22.01.2018 - 18.02.2018: +30 %

от 19.02.2018: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.10.2017 - 24.01.2018
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.10.2017 - 25.11.2017
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2017 (сряда) на 23.01.2018 (вторник)

08.12. 2017 (петък) на 24.01.2018 (сряда)

Подготовка и оценяване след семестъра
Подготовка
редовно обучение 25.01.2018 - 31.01.2018
дистанционно обучение 26.11.2017 - 01.12.2017
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 01.02.2018 - 18.02.2018
дистанционно обучение 02.12.2017 - 21.01.2018
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2017 - 01.01.2018
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 19.02.2018 - 25.02.2018
дистанционно обучение 22.01.2018 - 25.02.2018
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
23 юли – 28 септември 2018 г.
Оценяване след семестрите 24 септември – 28 септември 2018 г.
Записване
Записване
  • 08.01.2018 - 04.02.2018
Записване с % увеличение

05.02.2018 - 04.03.2018: +5 %

05.03.2018 - 01.04.2018: +10 %

02.04.2018 - 29.04.2018: +15 %

30.04.2018 - 27.05.2018: +20 %

28.05.2018 - 17.06.2018: +25 %

18.06.2018 - 15.07.2018: +30 %

от 16.07.2018: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 26.02.2018 - 20.06.2018
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 04.03.2018 - 13.05.2018
Компенсиране на учебни занятия

03.03.2018 (събота) на 20.06.2018 (сряда)

04.03.2018 (неделя) на 21.06.2018 (четвъртък)

05.03. 2018 (понеделник) на 13.06.2018 (сряда)

01.05.2018 (вторник) на 12.06.2018 (вторник)

06.05.2018 (неделя) на 19.06.2018 (вторник)

07.05.2018 (понеделник) на 18.06.2018 (понеделник)

24.05.2018 (четвъртък) на 14.06.2018 (четвъртък)

Подготовка и оценяване след семестъра
Подготовка
редовно обучение 21.06.2018 - 24.06.2018
дистанционно обучение 14.05.2018 - 20.06.2018
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 25.06.2018 - 15.07.2018
дистанционно обучение 26.05.2018 - 01.07.2018
Ваканции
Великденска ваканция 06.04.2018 - 09.04.2018
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 16.07.2018 - 22.07.2018
дистанционно обучение  
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
23 юли – 28 септември 2018 г.
Оценяване след семестрите 24 септември – 28 септември 2018 г.

Прикачени файлове