Календар

sesia_1050x399_crop_478b24840a

 

Календар 2019 / 2020

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване
Записване за семестъра 10.06.2019 - 08.09.2019 г.
Записване с % увеличение

09.09.2019 - 06.10.2019: +5 %

07.10.2019 - 03.11.2019: +10 %

04.11.2019 - 01.12.2019: +15 %

02.12.2019 - 29.12.2019: +20 %

30.12.2019 - 19.01.2020: +25 %

20.01.2020 - 16.02.2020: +30 %

от 17.02.2020: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.10.2019 - 24.01.2020
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.10.2019 - 24.11.2019
Компенсиране на учебни занятия

01.11.2019 г. (петък) на 24.01.2020 г. (петък)

08.12.2019 г. (неделя) на 23.01.2020 г. (четвъртък)

Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 25.01.2020 - 09.02.2020
дистанционно обучение 01.12.2019 - 19.01.2020
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2019 - 01.01.2020
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 10.02.2020 - 16.02.2020
дистанционно обучение 20.01.2020 - 23.02.2020
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
27 юли – 25 септември 2020 г.
Оценяване след семестрите 21 септември – 25 септември 2020 г.
Записване
Записване 06.01.2020 - 02.02.2020 г.
Записване с % увеличение

03.02.2020 - 01.03.2020: +5 %

02.03.2020 - 29.03.2020: +10 %

30.03.2020 - 26.04.2020: +15 %

27.04.2020 - 24.05.2020: +20 %

25.05.2020 - 14.06.2020: +25 %

15.06.2020 - 12.07.2020: +30 %

от 13.07.2020: +50%

Лекции, консултации и текущо оценяване
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 17.02.2020 - 19.06.2020
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 22.02.2020 - 26.04.2020

Компенсиране на учебни занятия /грипна ваканция/

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсиране на учебни занятия /национални празници/

06.03.2020 г. (петък) на 12.06.2020 г. (петък)

07.03.2020 г. (събота) на 13.06.2020 г. (събота)

08.03.2020 г. (неделя) на 14.06.2020 г. (неделя)

09.03.2020 г. (понеделник) на 08.06.2020 г. (понеделник)

10.03.2020 г. (вторник) на 02.06.2020 г. (вторник)

11.03.2020 г. (сряда) на 03.06.2020 г. (сряда)

12.03.2020 г. (четвъртък) на 04.06.2020 г. (четвъртък)

13.03.2020 г. (петък) на 09.06.2020 г. (вторник)

14.03.2020 г. (събота) на 10.06.2020 г. (сряда)

15.03.2020 г. (неделя) на 11.06.2020 г. (четвъртък)

03.03.2020 г. (вторник) на 16.06.2020 г. (вторник)

01.05.2020 г. (петък) на 18.06.2020 г. (четвъртък)

06.05.2020 г. (сряда) на 17.06.2020 г. (сряда)

24.05.2020 г. (неделя) на 19.06.2020 г. (петък)

25.05.2020 г. (понеделник) на 15.06.2020 г. (понеделник)

Оценяване след семестъра - сесия
Подготовка за оценяване след семестъра 20.06.2020 - 26.06.2020
Оценяване след семестъра - сесия
редовно обучение 27.06.2020 - 19.07.2020
дистанционно обучение 09.05.2020 - 21.06.2020
Ваканции
Грипна ваканция 06.03.2020 - 15.03.2020
Великденска ваканция 17.04.2020 - 20.04.2020
Междусеместриална ваканция
редовно обучение 20.07.2020 - 26.07.2020
дистанционно обучение  
Летен семестър
Записване за семестъра Перманентно
Редовно обучение (интензивни програми) и продължаващо обучение
(майсторски класове, курсове за продължаващо и професионално обучение, летни школи, публични лекции и семинари)
27 юли – 25 септември 2020 г.
Оценяване след семестрите 21 септември – 25 септември 2020 г.

Прикачени файлове