БиблиотекаДарители

contributors_1050x399_crop_478b24840a

 

Лични библиотеки


Докоснете се до книги, сборници и списания на видни български и чужди учени. Дарени са лично от тях или техни наследници на университета. По-голямата част от колекциите са разположени в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“. Сигнатурите започват с първите букви от името на учения.

 

  Библиотека “Александър Фол”
Проф. Александър Фол е български историк-траколог и филолог. Колекцията e дарена в края на 2007 г. В състава ù влизат както издания, в които професорът е автор, редактор и съставител, така и притежавани от него. Тематични области са история на Стария свят, древна история на Европейския Югоизток, индоевропеистика и тракология, история на старогръцката и тракийската култура, средновековна история и историята на Новото време. Сигнатурата започва с АФ.
Библиотека “Армин Холвег”
Проф. д-р Армин Холвег е немски историк-византинист. Неговите научни изследвания са в областта на история на византийската философия. Колекцията пристига в библиотеката през 2010 г. и съдържа ценни издания в областта на византийската история, култура и изкуство. Сигнатурата започва с АХ. 
Библиотека “Атанас Славов”
Атанас Славов e български писател и преводач. През по-голямата част от живота си работи в чужбина в радио “Свободна Европа”, “Би Би Си” Лондон, “Гласът на Америка”. В САЩ създава издателство, с което привлича много от пишещите български емигранти. След 1989 г. той се завръща в България. Дарява своя архив и библиотека на НБУ. Колекцията има богато тематично разнообразие. Изключително ценни са издания от началото на XX в. на английски език и книгите с автографи. Сигнатурата започва с АС.
Библиотека “Боян Ничев”
Проф. Боян Ничев e български литературовед, литературен критик и историк. Научните му приноси са в широкото поле на литературната българистика, славистика и балканистика. Колекцията постъпва през 2010 г. и обхваща книги в областта на литературознанието на различни езици. Сигнатурата започва с БН.
Библиотека “Вера Мутафчиева”
Акад. Вера Мутафчиева e историк, специалист по османистика. Публикува художествена литература. Книгите ù са преведени на редица чужди езици и е удостоена с много български и международни награди. Част от личната ù библиотека е дарена на НБУ през 2008 г. Изданията, които събира през годините, отразяват нейните научни интереси. Сигнатурата започва с ВМ.
Библиотека “Георги Михаилов”
Проф. Георги Михайлов има разностранна научна дейност като най-голям дял заема старогръцката епиграфика. В тази област създава фундаментални научни трудове, с които печели международен авторитет и редица награди. Колекцията постъпва през 2001 г. и обхваща книги в областта на историята, археологията и културното наследство. Сигнатурата започва с ГМ.
Библиотека “Иван Дуриданов”
Акад. Иван Дуриданов (1920–2005) е професор по общо, сравнително и индоевропейско езикознание, последният от поредицата неограматици. Изключително продуктивен, той оставя 8 монографии и над 500 статии в различни области на езикознанието. Особена научна стойност имат изследванията му по сравнителна ономастика, етимология и палеобалкански езици (тракийски, дакийски, пеонски). Дългогодишен главен редактор е на списание “Linguistique Balkanique”. Канен е да чете лекции по славистика и индоевропеистика в университетите в Uppsala, Lund, Hamburg, Bonn, Köln, Saarbrucken, Salzburg. Сигнатурата започва с ИД.
Библиотека “Иванка Апостолова”
Проф. Иванка Апостолова, д. н. е учен, преподавател и изследовател в областта на философията. В периода 1995-2002 г. е Ректор на НБУ. В нейна чест читалнята на библиотеката носи името ù. Личната библиотека на проф. Апостолова е дарена на НБУ от нейните брат и сестра през 2007 г. Богатата колекция включва литература с разнообразна тематика в областта на физиката, биофизиката, компютърните науки, технологиите и редица художествени произведения. Сигнатурата започва с ИА.
Библиотека “Магдалина Станчева”
Ст. н. с. Магдалина Станчева е археолог, дългогодишен уредник на Музея на София. В публичното пространство е известна като “главния археолог на София” и “пазителката на тайните на София”. Извоюва прозвището си със спасяване на ротондата и църквата “Света Петка Самарджийска”. Лично тя дарява цялата си библиотека на НБУ през 1997 г. Книгите и многобройните сборници от световни конгреси и конференции са в областта на археологията и културното наследство. Сигнатурата започва с МС. 
Библиотека “Питър Блек”
Проф. Питър Блек е антрополог. Преподава в университета “Джордж Мейсън” в САЩ. Той е специалист по Океания и публикува множество статии за религията, етно-психологията и култура на народите от този регион. Лично той дарява на НБУ цялата си научна сбирка в областта на антропологията през 2006 г. Сигнатурата започва с ПБ.
Библиотека “Ричард Шнайдер”
Проф. Ричард Шнайдер е известен американски литературовед, автор на многобройни изследвания на историята на американската литература и изобразително изкуство. През 2006 г. е гост-лектор по програма Фулбрайт в НБУ, а в 2009 г. дарява част от личната си библиотека в областта на литературознанието и изкуствознанието. Сигнатурата започва с РШ.
Библиотека “Цеко Торбов” 
Проф. Цеко Торбов е правист и философ. Известен е с преводите на И. Кант, които прави съвместно със своята съпруга. Основоположник е на българската правна философия. Част от личната му библиотека е дарена през 2008 г. от съпругата му. Преобладават издания на български и немски език в областта на правото, историята и философията. Сигнатурата започва с ЦТ.

 

 • Дарители - м. август 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  доц. д-р Ангел Георгиев
  гл. ас. д-р Владимир Димитров
  Г-жа Вяра Петкова
  доц. д.н. Добринка Пейчева
  Г-жа Любомира Кръстева
  проф. д-р Людмил Георгиев
  доц. д-р Момчил Баджаков
  доц. д-р Райна Николова
  проф. д-р Христо Георгиев

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. юли 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  проф. Богдан Богданов, д.н.
  г-жа Десислава Морозова
  ас. д-р Едуард Маринов
  доц. д-р Елена Паспаланова
  д-р Мариета Рабохчийска
  г-н Рефал Мерник
  г-жа Светла Ангелова Шапкалова
  доц. д-р Светла Христова
  доц. д-р Светослав Риболов
  д-р Таня Желязкова-Тея

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. юни 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  проф. Богдан Богданов, д.н.
  проф. Георги Бахчеванов, д.н.
  доц. д-р Елена Паспаланова
  доц. д-р Елисавета Гурова
  доц. Пламен Дойнов, д.н.
  г-жа Радостина Тодорова
  проф. Руси Маринов, д.н.
  г-н Тодор Тодоров Петев
  гл. ас. д-р Яна Гергова

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. май 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  проф. д-р Андрей Апостолов
  проф. д-р Благой Видин
  подп. д-р инж. Галин Райнов Иванов
  проф. д-р Екатерина Михайлова
  проф. д-р Елисавета Мусакова
  гл. ас. Здравко Славчев
  доц. д-р Иванка Данева
  проф. д-р Ирина Генова
  доц. д-р Майя Василева
  проф. д-р Манол Рибов

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. април 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  г-н Боян Цветков
  г-н Гълъб Черпоков
  д-р Елена Петкова
  д-р Захари Бисеров
  д-р Ивайло Марков
  д-р Иглика Мишкова
  г-н Калин Цветков
  г-н Константин Аврамидис Караманлис
  д-р Начо Димитров
  проф. Рая Заимова, д.н.
  г-жа Симона Рангелова

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. март 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  гл. ас. д-р Боян Тодоров Георгиев
  Г-жа Вера Любенова
  д-р Галина Маркова-Дерелиева
  доц. д-р Георги Пеев
  проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.
  Г-жа Здравка Кирилова Христова
  Г-н Иван Димитров Иванов
  проф. д-р Ирина Генова
  доц. д-р Майя Василева
  доц. д-р Мария Николова
  д-р Наталия Константинова
  доц. д-р Наталия Христова
  Г-н Павел Спасов
  Г-жа Татяна Димитрова
  Alexandre Veiga
  Sakina Mir

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. февруари 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  гл. ас. д-р Боян Тодоров Георгиев
  Г-жа Весела Тотева
  подп. д-р инж. Галин Райнов Иванов
  Г-н Георги Тотев
  Г-жа Десислава Томова
  доц. Димитър Василев
  доц. д-р Динамир Предов
  гл. ас. д-р Елена Савова
  Г-жа Лиляна Филипова
  Г-жа Надежда Александрова
  Г-н Стоян Николов
  д-р Тихомир Стойчев
  проф. д-р Христо Тодоров
  о.з. полк. Чавдар Петров

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. януари 2016 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  проф. д-р Анна Кръстева
  Г-н Анани Стойнев
  Д-р Валери Кацунов
  Доц. д-р Георги Пеев
  Г-н Данил Бенатов
  проф. д-р Ирина Генова
  Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова
  доц. д-р Майя Василева
  Д-р Мариана Цветкова
  Г-жа Надя Терзиева
  гл. ас. д-р Петя Георгиева
  Доц. д-р Пламен Дойнов
  Проф. д-р Рандъл Бейкър
  Доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
  доц. д-р Соня Алексиева
  Проф. д-р Христо Тодоров

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. декември 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. Богдан Богданов, д.н.
  Проф. Виолета Дечева, д.н.
  Д-р Георги Текев
  Проф. д-р Марин Маринов
  Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова
  Доц. д-р Михаил Груев
  Д-р Панайот Ляков
  Г-н Петър Арабаджийски

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. ноември 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. д.и.н. Валерия Фол
  Г-жа Вихра Велкова
  доц. Георги Пеев
  ас. Здравко Славчев
  д-р Иво Велинов
  проф. Ирина Генова
  г-н Красимир Петров
  проф. Надежда Маринчевска
  г-жа Ралица Стефанова
  Г-н Стефан Ивелинов Стефанов
  доц. Юлия Кънчева
  г-жа Яна Янчева

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. октомври 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  доц. Георги Пеев
  ас. Здравко Славчев
  д-р Иво Велинов
  проф. Ирина Генова
  г-н Красимир Петров
  проф. Надежда Маринчевска
  г-жа Ралица Стефанова
  доц. Юлия Кънчева
  г-жа Яна Янчева

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. септември 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. Богдан Богданов, д.н.
  Д-р Димитър Трендафилов
  Г-н Иван Рашков
  Доц. д-р Ирена Емилова
  Г-н Йосиф Аструков
  Г-жа Мариана Рашкова
  Г-н Мариян Карагьозов
  Доц. д-р Райна Николова

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. август 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Г-н Атанас Панчев
  Г-жа Бичева
  Д-р Богдалина Братанова
  Проф. Богдан Богданов, д.н.
  Г-н Димитър Чаушев
  Доц. д-р Кина Проданова
  Проф. д-р Людмил Георгиев
  Проф. Михаил Неделчев
  Г-н Руслан Захариев
  Проф. д-р Христо Тодоров

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. юли 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. д.ик.н. Асен Ковачев
  Проф. д-р Банко П. Банков
  Проф. Богдан Богданов, д.н.
  Г-жа Ива Йовкова
  Г-н Лучано Бенетон
  Г-жа Милена Кънчева
  Проф. Петер Цанев
  Доц. д-р Ралица Берберова
  Г-н Светослав Диамандиев

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. юни 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. д.и.н. Валерия Фол
  Г-н Георги Илков
  Доц. д-р Георги Матеев
  Гл. ас. д-р Ирена Николова
  Проф. д-р Ирина Генова
  Доц. д-р Светла Колева
  Доц. д-р Светла Янева
  Доц. д-р Соня Алексиева
  Проф. д-р Христо Тодоров
  Доц. д-р Юрий Янакиев

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. май 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Проф. Богдан Богданов, д.н.
  Доц. д-р Георги Пеев
  Гл. ас. д-р Елена Савова
  Г-жа Златина Иванова
  Г-жа Мария Вълканова
  Проф. Михаил Неделчев
  Доц. д-р Орлин Тодоров
  Проф. д-р Панайот Панайотов
  Гл. ас. д-р Славка Димитрова
  Арх. д-р Стела Ташева

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. април 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Г-н Ангел Пилев
  Г-н Георги Текев
  Проф. Майк Федърстоун
  Проф. д-р Манол Рибов
  Г-жа Мария Пилева
  Доц. д-р Момчил Баджаков
  Доц. д-р Светла Янева
  Проф. Уолтън Уилсън
  Г-н Цвети Пчелински

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. март 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Доц. д-р Анна Кръстева
  Д-р Бисера Занкова
  Доц. Борис Данаилов
  Доц. д-р Десислава Бошнакова
  Г-жа Евелина Великова
  Гл. ас. д-р Емил Калчев
  Проф. д-р Ирина Генова
  Проф. д-р Красимир Манев
  Г-жа Маргарита Попова
  Г-жа Мария Гугова

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!

 • Дарители - м. февруари 2015 г.
 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА:

   

  Доц. д-р Георги Пеев
  Доц. д-р Жоржета Назърска
  Проф. д.т.н. Здравко Каракехайов
  Проф. д-р Манол Рибов
  Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова
  Гл. ас. д-р Мария Митева
  Проф. д-р Михаил Мелтев
  Доц. д-р Олга Симова
  Доц. д-р Петя Александрова
  Гл. ас. д-р Румяна Стефанова
  Проф. д-р Стойна Пороманска
  Доц. д-р Татяна Фед
  Г-н Христо Йовев

   

  БЛАГОДАРИМ ВИ!