БиблиотекаУслуги за студенти със специални образователни потребности

hpim2115_959x399_pad_478b24840a

Видео и аудио материали

 

Нов български университет осигурява подкрепяща среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и преподавателска помощ в процеса на обучение. Библиотеката предлага голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги, предназначени за студенти със специални образователни потребности, както и асистиращи технологии, които подпомагат самоподготовката.

 

 • Попитай библиотекаря
 • За всичко, свързано с библиотеката, правилата за ползване, услугите и ресурсите, използвайте:

 • Библиотечни асистенти и услуги
 • Съдействие при издирване на информация, книги и списания, необходими за вашата подготовка или писмени разработки ще окаже нашият квалифициран библиотечен асистент:

  Членство

  Студентите със специални образователни потребности могат да се запишат без да посетят библиотеката, ако съобщят своето име и факултетен номер на адрес library@nbu.bg или телефон 02/8110296.

  Заемане за дома

  Извършва се според правилата за заемане на място в библиотеката. Възможно е предварително заявяване на желано заглавие по имейл library@nbu.bg или телефон 02/8110296. Изданието може да взето от бюро „Заемна служба“ или доставено на предварително посочен адрес. Заетите документи могат да се връщат по пощата или куриер. За дата на връщане се счита пощенското клеймо.

  Адресиране на пратката:
  Библиотека, бюро "Заемна служба"
  Нов български университет
  ул. "Монтевидео" № 21
  1618 София

   

  Студенти, с установена дислексия на развитието, ползват библиотечни документи от колекции „Екземпляр за дома“, „Единствен/последен екземпляр“, „Лични библиотеки“, „Доктор хонорис кауза“, „Художествена литература“, „Нотни издания“, „Материали към курсове“, „Аудиовизуални документи“ и „Периодични издания“ за срок от 2 месеца.


  Удължаване срока на ползване
  Удължаване ползването на заета книга се осъществява чрез функцията "Презаписване" в библиотечния каталог, на имейл library@nbu.bg или телефон 02/8110296. Презаписването може да бъде отказано, ако има запазване на книгата от друг потребител.

  Запазване на книга
  Запазване на заета от друг читател книга се осъществява чрез използване на функцията "Запазване" в библиотечния каталог, чрез имейл library@nbu.bg или телефон 02/8110296. Потребителите се известяват, когато книгата бъде върната в библиотеката.

  Доставка на книги и статии
  Предоставяне на книги, статии от списания, вестници, сборници или глави от книги от колекциите на библиотеката на НБУ или други библиотеки в страната и извън нея. Възможна е електронна доставка на документи в предпочитан от потребителя формат (TXT, Word, PDF, WAV или MP3). Заявете онлайн, като изпратите данни за заглавието на имейл: library@nbu.bg или телефон 02/8110296.

  Тематична библиография
  Изготвяне на библиографски списък от заглавия на книги и статии по определена тема. Библиографията се изпраща в предпочитан от потребителя формат (TXT, Word, PDF, WAV или MP3). Заявете онлайн на имейл: library@nbu.bg или телефон 02/8110296.

  Редакция на библиографски списък
  Редактиране на списък с литература към курсова или дипломна работа, статия или дисертация в съответствие с предпочитан от вас библиографски стандарт. Библиографският списък се изпраща в предпочитан от потребителя формат (TXT, Word, PDF). Заявете онлайн на имейл: library@nbu.bg или телефон 02/8110296.

  Моите списания
  Електронна доставка само на страница със съдържание на новополучени броеве от абонирани списания в библиотеката. Информацията се изпраща в предпочитан от потребителя формат (TXT, Word, PDF, WAV или MP3). Заявете онлайн на имейл library@nbu.bg или телефон 02/8110296.

  Заявка за покупка на литература
  Предлагане на книги и аудиовизуални материали за обогатяване на библиотечните колекции. Заявете онлайн на имейл library@nbu.bg или телефон 02/8110296 като посочите автор, заглавие и предпочитан формат на изданието.

 • Достъпност на средата
 • Новоизградена рампа на централния вход осигурява достъп за хора с двигателни нарушения. От вътрешния двор безпрепятствено се влиза в корпус 1. В фоайето се намира специален  асансьор, който отвежда посетителите в библиотеката. Към корпус 2, където се намира компютърен център, води верижен стълбищен транспортьор. За преодоляване на стълбищата в корпус 2 има преносими рампи.

  От входа на ул. „Народно хоро“ до корпус 2 има тактилна пътека за незрящи.

 • Технически асистенти и услуги
 • Съдействие при ползване на технически ресурси и услуги:

  Георги Младенов, специалист, тел. 02/8110491, имейл gmladenov@nbu.bg;

  Вера Сиракова, специалист, тел. 02/8110193, имейл v.sirakova@nbu.bg.

   

  Услуги

   

  • Дигитализация на текст за нуждите на незрящи потребители.
  • Интернет достъп.
  • Копиране черно-бяло и цветно.
  • Ламиниране.
  • Отпечатване на текст на брайлов шрифт.
  • Подвързване.
  • Разпечатване черно-бяло и цветно.
  • Разпечатване на триизмерни модели.
  • Сканиране.
  • Широкоформатен черно-бял и цветен печат

   

  Шрифт „Adys“ е инсталиран на потребителските машини в компютърен център и на всички компютри, предназначени за търсене в библиотечния каталог, разположени на първия и втория етаж до бюро „Справочно-библиографска информация“. Шрифтът улеснява възприемането на текстове при хора с лека и средна форма на дислексия.

Свързани страници