Прием в продължаващо обучение
Продължаващото обучение в Нов български университет предлага съвременни програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и академии, академични лекции, ориентирани към всички възрасти.


Обучението се осъществява със съвременни интерактивни методи и модерни технологии, съобразени с необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията с цел успешна реализация в съвременната динамична и бързо променяща се икономическа и културна среда.