Сертификат

 


Всички завършили Софийското бизнес училище 2014 ще разработят собствен академичен или бизнес проект, който ще защитят пред българския екип от лектори една седмица след приключване на обучението, като на всеки ще бъде издаден сертификат за участие от Центъра за продължаващо обучение на НБУ съвместно с Реформ Юнион Клуб (Certificate of Attendance of International Master Classes) за успешно завършване на майсторските класове.

Завършилите участници ще получат също шанс за професионален стаж във водещи компании в България и покана да се присъединят към екипи, разработващи съвместни проекти на Нов български университет и Реформ Юнион Клуб.