Потенциални кандидати

 

Кои са потенциалните участници в Софийското бизнес училище:

  • Сред потенциалните участници ще бъдат специално одобрени български студенти, експерти и асистенти от различни научни области с изявени качества за аналитична дейност и амбиция да лансират собствени оригинални проекти в областите, предмет на майсторските класове.
  • Друга потенциална група са младите професионалисти, завършили неотдавна своето образование, които демонстрират гражданска позиция, самостоятелно мислене и инициативност за активно самообучение.
  • Интердисциплинарният характер на програмата я превръща в особено удачен образователен форум не само за строго профилирани специалисти, но и за мениджъри на средно и високо ниво, ангажирани както в държавния сектор, така и във финансови организации и фирми с широк предмет на дейност, опериращи на българския пазар.