Очаквани резултати

 

  • Практически и теоретични знания в областта на бизнеса, финансите, международната икономика и геостратегическите анализи;
  • Умения за водене на аргументирана дискусия и вземане на решения в диалог;
  • Умение за търсене, обработване и пълноценно използване на икономическа и финансова информация;
  • Лидерски качества;
  • Умения за подготовка и защита на собствен академичен или бизнес проект