Изисквания към кандидатите

 

Как се кандидатства за участие в Софийското бизнес училище:

Надлежно попълнена и изпратена в срок на посочения адрес бланка за кандидатстване, която може да бъде изтеглена от:

http://sbs-bg.org/admission/application-form/

  • Мотивационно писмо за участие под формата на есе в рамките на 350 думи, посветено на въпроса каква е личната роля и ролята на обществото по време на криза;
  • Актуално CV;
  • Минимум завършена бакалавърска степен във висше учебно заведение (доколкото проактивният ангажимент предполага добро владеене на специфичен категориен апарат, завършилите съответни специалности ще ползват предимство, без това да ограничава завършилите други специалности);
  • Отличното писмено и говоримо владеене на английски език (ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка);
  • Препоръки от университетски преподаватели и/или корпоративни мениджъри (не е задължително условие).

Критериите, по които ще се извърши селекцията и класирането на кандидатите, ще бъдат съвместно разработени и одобрени от представители на НБУ и сдружение „Реформ Юнион Клуб“, като ще бъдат спазени всички стандарти за безпристрастност и прозрачност на избора. Поради ограничения брой места в майсторските класове с предимство при одобряването за участие ще се ползват онези кандидати, които първи са подали своите документи.

Таксата участие в майсторските класове на Софийското бизнес училище е 450 евро. Заплащането й става в рамките до 5 дни след получаване на лична покана за участие от одобрените кандидати, като крайният срок за получаване на поканата е 15.06.2016 година.