Формат

 

Какъв формат предлагат майсторските класове на Софийското бизнес училище:

  • 30 участници, които могат да бъдат студенти и асистенти от български университети, както и мениджъри, работещи в компании на българския пазар;
  • Изявени корпоративни лидери в лицето на членове на сдружение „Реформ Юнион Клуб“;
  • Утвърдени представители на българската академична общност;
  • Водещи чуждестранни лектори.


Модулите на Софийското бизнес училище, които ще се проведат в аудиториите на НБУ, ще бъдат четири и ще са включени в сутрешна и следобедна сесия. Сутрешната сесия ще се състои от академична лекция, изнесена от утвърден чуждестранен лектор, с последващо практическо доразвиване на тезите в две групи (brainstorming). Следобедната сесия ще стартира със семинар, чийто акцент ще са уменията да се води аргументиран дебат чрез представяне и защита на лидерски тези в стратегически игри-дискусии, които ще са пряко обвързани с лекцията от сутрешната сесия. Заключителната лекция ще бъде изнесена от изявен корпоративен лидер от членовете или партньорите на Реформ Юнион Клуб, който, под формата на кейс стъди, ще развие тема от приложната икономика.

По средата на периода е предвидена да се проведе конференция с участието на представители на държавни институции, неправителствени организации, изследователски центрове в областта на икономиката и финансите, частни компании, както и водещи журналисти от различни медии в България, отговарящи за този ресор. Идеята на конференцията е да се превърне в съпътстващ форум, на който чуждестранните лектори, представителите на бизнеса и организаторите в лицето на НБУ и Реформ Юнион Клуб да представят основните тези и тенденции в дискусиите на майсторските класове и наложилите се от тях изводи.