Цели и приоритети


Какви са основните цели на Софийското бизнес училище:

Да предложи системни теоретични, методологически и практически знания в областта на финансовите и икономически рискове, геостратегическите анализи, съвременната парична политика, развитието на еврозоната и Европейския съюз, както и настоящите проблеми пред американската, китайската и руската икономики;
Да помогне участниците да разширят професионалните и личните си контакти, като ги приобщи към една специфична лидерска мрежа, която ще им даде възможност за осезаемо разширяване на хоризонта на кариерната им реализация;
Да създаде умения за ефективно търсене, обработване и пълноценно използване на икономическа и финансова информация, за водене на аргументиран дебат и вземане на решения в диалог;
Да изгради умения за развиване, предлагане и мотивиране на собствени оригинални идеи и за реализиране на собствени академични/бизнес проекти;

– Да постави солидна основа за придобиване и развитие на лидерски качества.

Успешно завършилите майсторските класове на Софийското бизнес училище ще разработят собствен академичен или бизнес проект, който ще защитят пред българския екип от лектори една седмица след приключване на обучението, като на всеки ще бъде издаден сертификат за участие от Центъра за продължаващо обучение на НБУ съвместно с Реформ Юнион Клуб (Certificate of Attendance of International Master Classes).

Тези участници, които са все още студенти ще получат шанс за професионален стаж във водещи компании в България и покана да се присъединят към екипи, разработващи съвместни проекти на Нов български университет и сдружение „Реформ Юнион Клуб“.