Програмно консултиране

Бакалавърски програми

 

E 

Екология и опазване на околната среда - ДО

 

М 

Маркетинг - ДО

 

С 

Счетоводство и одит - ДО

 

Т 

Туризъм - ДО

 

У 

Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

 

Ф 

Финанси - ДО

 

Магистърски програми

 

Б 

Бизнес администрация - ДО 

Банков мениджмънт - ДО 

Бизнес комуникации - ДО

 

Е 

Екологични експертизи и контрол - ДО

 

К 

Киберсигурност - ДО 

Културен туризъм - ДО

 

М 

Маркетинг мениджмънт ДО

Международен алтернативен туризъм - ДО

 

Н 

Национална и международна сигурност - ДО

 

П 

Противодействие на престъпността и тероризма - ДО

 

У 

Управление на туризма - ДО

 

 

Програми с интензивна форма на обучение за степен "професионален бакалавър"  *

 

 

М 

Маркетинг и продажби - ИО 

Мениджмънт и предприемачество - ИО 

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическа анимация - ИО

 

С 

Счетоводство - ИО 

Фирмени финанси - ИО

 

 

* Програмите с интензивна (задочна) форма на обучение се предлагат в локални центрове Пловдив, Варна и Видин.