Програми

 Дистанционни програми за степен „бакалавър“ 2017–2018 г.

 

Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Управление на туризма - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на туроператорската и турагентската дейност
    Специализация: Управление на хотелиерството и ресторантьорството
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

 

Дистанционни програми за степен „магистър“ 2017–2018 г.