Комисии


Комисия по управление на проекти към „Фонд учебни програми“


Председател:
доц. д-р Венцислав Джамбазов


Членове:
доц. д-р Иванка Данева-Гайдарджиева
гл. ас. Петьо Будаков
Христо Чукурлиев


Комисия по акредитация

 

Председател:
доц. д-р Венцислав Джамбазов


Членове:
доц. д-р Михаил Михайлов
доц. д-р Стефан Стефанов
гл. ас. д-р Ирена Николова