Център за професионално и продължаващо обучение

ne-varietatem-timeamus_1050x399_crop_478b24840a

 Мениджмънт и езици 


Директор
:
Емилия Трифонова
корпус 2, стая 208
тел.: 02/8110 108, в. 22083
e-mail: etrifonova@nbu.bg


Мениджър "Общуване на чужд език":
Гергана Лалова
тел.: 02/980009902/9802210
e-mail: glalova@nbu.bg


Мениджър "Проектна дейност":
Ирина Добриянова
тел.: 02/980009902/9802210
e-mail: idobriyanova@nbu.bg


Повече информация: тук

 

Публични лекции и обучения, летни школи, академии


Специалист:
Мария Тумбева
тел.: 02/8110 268, в. 21082
e-mail: mtumbeva@nbu.bg

Майсторски класове 


Специалист:
Мартин Стоянов
тел.: 02 8110 413, в. 2413
e-mail: mstoyanov@nbu.bg